Bedrijfsinformatie

Bemiddelaars

Exporo Investment GmbH
Am Sandtorkai 70
20457 Hamburg, Duitsland

Exporo Investment GmbH is een instelling voor financiële diensten en heeft een vergunning overeenkomstig § 32 van de Duitse wet op het kredietwezen (KWG).

Wettelijk: gegevensbescherming

Contactgegevens
Telefoon: +31 (0)20 / 8905 597
Fax: +49 (0) 40 / 228 686 99 - 9
E-Mail: investment@exporo.com

Handelskadaster

Rechtsvorm: GmbH
Zitplaats: Hamburg
Jaar van oprichting: 2017
Griffie rechtbank: Amtsgericht Hamburg

Registratienummer: HRB 146341

Identificatienummer voor de omzetbelasting DE311848109

Verantwoordelijk voor de inhoud

Patrick Hartmann
Am Sandtorkai 70
20457 Hamburg, Duitsland

Directeur
Dr. Knut Riesmeier

Bevoegde toezichthoudende autoriteit
Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung Hamburg
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Exporo Investment GmbH is een instelling voor financiële dienstverlening en heeft toestemming gekregen van BaFin om financiële diensten te verlenen.

Externe functionaris voor gegevensbescherming

Exporo Investment GmbH

Datenschutzbeauftragter
Am Sandtorkai 70
20457 Hamburg, Duitsland

E-Mail: datenschutz@exporo.com

Bevoegde consumentenarbitrage-instantie

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank

Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt am Main

Telefoon: +49 69 2388-1907,
Fax: +49 69 709090-9901

Email: schlichtung@bundesbank.de

Internet: www.bundesbank.de/schlichtungsstelle