Stage Thump

Jaarresultaten 2018-2020

Exporo vastgoed

Exporo streeft het doel na om onroerend goed te digitaliseren door elke investeerder de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan de waardecreatie van onroerend goed. Beleggers profiteren in dit proces min of meer als een eigenaar: zij ontvangen regelmatig kwartaaluitkeringen uit de gegenereerde huurinkomsten en profiteren aan het einde van de looptijd ook van 80% van de gerealiseerde waardestijging - bijvoorbeeld door terugbetaling van geleend kapitaal of hogere marktprijzen.

Sinds januari 2018 is er al meer dan € 4,48 miljoen uitbetaald aan investeerders in Exporo. Daarnaast heeft de vastgoedmarkt zich positief ontwikkeld, zodat er al een waardestijging van het vastgoed is geboekt. De impact van de corona-pandemie op ons product in het 2e kwartaal van 2020 was beperkt - de activaklasse is hier bijzonder bepalend. Met name het hoge aantal woningen (50% puur residentieel en 25% grotendeels residentieel) en de focus op speciaal onroerend goed (15% van het vermogen) beperkt de impact op de totale portefeuille. Hieronder vindt u een kort overzicht.

Daarnaast is de Exporomarktplaats steeds meer ingeburgerd bij investeerders. Sinds dit kwartaal is het ook mogelijk om digitale effecten te verhandelen via het platform. In de afgelopen maanden hebben meer dan 2200 verkopen met een totale waarde van meer dan € 3,7 miljoen plaatsgevonden tussen investeerders.