DISCLAIMER

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID (DISCLAIMER)

AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete overtreding van de wet. Zodra wij van dergelijke inbreuken kennis krijgen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden bij de eerste link gecontroleerd om na te gaan of ze aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter zonder concrete aanwijzingen voor een wetsovertreding niet redelijk en het kan niet worden uitgesloten dat de inhoud van de gelinkte pagina’s achteraf door de desbetreffende aanbieders wordt gewijzigd. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele juridische inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Mocht u van mening zijn dat externe gelinkte pagina’s in strijd zijn met de geldende wetgeving of op andere wijze ongepaste inhoud hebben, laat het ons dan weten.

AUTEURSRECHTEN

De inhoud en werken op deze pagina’s die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, informeert u ons dan a.u.b. hierover. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

SOCIAL MEDIA

Deze richtlijnen zijn ook van toepassing op de volgende social media-optredens:
Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing