Belegger

Met betrekking tot het beleggingsobject wordt een onderscheid gemaakt tussen beleggingen in aandelen en andere effecten. Deze omvatten rentedragende waardepapieren zoals obligaties, warrants, converteerbare obligaties of certificaten. Naast de aankoop van een aandeel in een beursgenoteerde onderneming worden ook andere vormen van investeringen in de onderneming opgenomen: Voorbeelden hiervan zijn private-equity-investeringen, GmbH-aandelen en equity-fondsen. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen institutionele en particuliere beleggers. Bedrijven als institutionele beleggers hebben de neiging om met grotere volumes en met regelmatige tussenpozen op de financiële markt te handelen.

Strengere maatregelen ter bescherming van de beleggers zijn van toepassing op particuliere beleggers - ook om rekening te houden met de beperkte mogelijkheden en ervaring van kleine beleggers. Retailbeleggers worden gedefinieerd als degenen die individuele beleggingen doen van minder dan tweehonderdduizend euro. De Wet op de bescherming van de particuliere belegger van 2015 zal geleidelijk aan nieuwe eisen stellen aan de aanbieders van beleggingsdiensten.

Elementaire vragen

Het uitgangspunt van uw eigen beleggingsstrategie is het beantwoorden van de vraag hoeveel u moet investeren. Als basis is een liquiditeitsreserve voor noodgevallen onontbeerlijk; bedragen boven dit bedrag vormen het investeringskapitaal. Hoe hoog de noodreserve moet worden ingesteld, hangt af van de levenssituatie en de individuele behoefte aan veiligheid. Een vuistregel beveelt drie netto maandsalarissen aan. Ook het antwoord op de vraag naar de investeringsperiode is van fundamenteel belang. De beleggingshorizon heeft invloed op het risicoprofiel: hoe later het kapitaal nodig is, hoe risicovoller de investering kan zijn. Over een langere periode kunnen tussentijdse storingen worden gecompenseerd. Een andere fundamentele vraag is hoeveel tijd moet worden besteed aan vermogensbeheer. Wie actief belegt in individuele effecten besteedt meer tijd aan het observeren van de markt dan de eigenaar van een beheerde rekening bij een aanbieder als easyfolio.

Selectie van producten

Vervolgens kunt u beslissen in welke producten het kapitaal moet worden geïnvesteerd. Het risicoprofiel van de individuele beleggingsalternatieven biedt oriëntatie met het oog op het brede spectrum aan mogelijkheden. Het is voordelig om een idee te hebben van de gewenste verdeling van uw financiële middelen voordat u bepaalde producten selecteert. Een mix van risicovolle en minder risicovolle beleggingsvormen is voordelig. Aandelen worden gekenmerkt door relatief grote waardeschommelingen op de beurs. In tegenstelling tot obligaties met gegarandeerde rentebetalingen zijn dividenden afhankelijk van het succes van de onderneming. Een beleggingsfonds maakt het mogelijk om het risico te spreiden over meerdere individuele effecten, zelfs met kleinere bedragen.