Beleggings Objekten in crowdinvesting

Beleggingsobjecten in crowdinvesting kunnen van verschillende aard zijn, de meest populaire zijn vastgoed, start-ups en groene projecten.

en beleggingsobject is een actief waarin kapitaal kan worden belegd. Investeringsobjecten kunnen materieel zijn (onroerend goed, kunst, machines, start-ups) of immaterieel (software, rechten). Op het gebied van crowd investing zijn met name investeringen in onroerend goed en startfinanciering in Duitsland als investeringsobject naar voren gekomen. Sommige online platforms bieden verschillende beleggingsobjecten aan als allrounder, bijvoorbeeld bedrijfsfinanciering en vastgoedbeleggingen, andere richten zich op één activaklasse als specialist.

Soorten beleggingsobjecten

Crowdinvesting voor starters en bedrijven

Kleine investeerders investeren hier in bedrijfsideeën en jonge bedrijven, de zogenaamde start-ups. Zij kunnen de financiering van hun projecten aanvragen op de daarvoor bestemde platforms. Maar zelfs gevestigde bedrijven denken na en realiseren zich dat het internet als medium goedkope manieren biedt om kapitaal aan te trekken.

Crowdinvesting voor onroerend goed

Hier investeren kleine beleggers in nieuwbouwprojecten of de herfinanciering of revitalisering van een bestaand onroerend goed. In tegenstelling tot crowd investing in start-ups, vloeit het verzamelde kapitaal naar materiële activa. Ook hier hebben projectontwikkelaars baat bij het verhogen van hun eigen vermogen.

Crowdinvesting voor (duurzame) projecten

Kleine investeerders investeren hier in individuele projecten, die vaak een ecologische, duurzame achtergrond hebben. In tegenstelling tot vastgoed of bedrijven van welke aard dan ook, gaat het hier vooral om sociale, energie- en milieuprojecten. Maar ook individuele boeken, series of filmprojecten horen in deze categorie thuis.