Bestaand vastgoed

In het beste geval worden de woonwijken of commerciële eenheden van bestaande eigendommen geheel of gedeeltelijk verhuurd. De waarde van bestaande objecten kan relatief nauwkeurig worden berekend, aangezien alle bouwwerkzaamheden al zijn afgerond en alleen eventuele verplichtingen aan banken en andere kapitaalverstrekkers, alsmede berekenbare onderhoudskosten, overblijven. Deze verplichtingen kunnen worden verrekend met de huurinkomsten, wat resulteert in een maandelijkse winst, die onder andere ook de waarde van het onroerend goed bepaalt. De gemaakte kosten van het onroerend goed worden verrekend met de huuropbrengsten van het onroerend goed - deze waarde resulteert in de winst van het onroerend goed. Naarmate de bezettingsgraad toeneemt, neemt de winst toe en daarmee ook de waarde van het onroerend goed.

Verplichtingen aan kapitaalverschaffers vloeien voort uit de financiering van ontwikkelingskosten voor zowel bestaand vastgoed als nieuwbouw. Zeer weinig bouwers of projectontwikkelaars beschikken over voldoende eigen vermogen om de bouw van het onroerend goed voor 100 procent zelf te financieren - dat zou fiscaal gezien weinig zin hebben. Met de maandelijkse huurinkomsten worden eventuele bestaande leningen terugbetaald, zodat de verplichtingen geleidelijk aan worden verminderd.

De bezettingsgraad van een bestaande woning

Afhankelijk van de bezettingsgraad is de huuropbrengst een streefwaarde of een reële waarde. De streefwaarde geeft de huurinkomsten aan die worden gegenereerd wanneer het gehele gebied van het onroerend goed wordt verhuurd. De werkelijke waarde geeft de huidige bezettingsgraad van het onroerend goed aan. Hoe meer wooneenheden of commerciële ruimtes worden verhuurd, hoe dichter de werkelijke waarde bij de streefwaarde komt.

De waarde van een onroerend goed in portefeuille

Naast de haalbare huurinkomsten en de schuldenlast zijn er nog andere criteria die de marktwaarde van een bestaand object bepalen. De locatie of de directe omgeving, de stand van zaken van de modernisering en de gebruiksmogelijkheden van het pand spelen hierbij een grote rol. Deskundigen hebben manieren en middelen om deze waarde precies te berekenen - het komt overeen met de aankoopprijs die zou kunnen worden geschat als het hele pand zou worden verkocht.

Investeren in bestaand onroerend goed met Exporo

Naast objecten die nog in ontwikkeling zijn, kunt u bij exporo.de ook investeren in bestaande objecten. Een voorbeeld hiervan is het vastgoedproject “Ärzte- & Gewerbezentrum am Inselpark” in Hamburg Wilhelmsburg, dat in 2014 wordt opgeleverd, en het Riehlufer-project in Berlijn.

Voordat Exporo zijn investeerders in staat stelt om te investeren in een bestaand onroerend goed, worden alle aanbiedingen toegewezen aan de Exporo Investment Class op basis van hun belangrijkste kengetallen, zoals bij alle projecten.