Certificaten

Certificaten zijn obligaties van een emittent, meestal een bank.

Bijna geen enkel ander financieel product biedt zo’n strategische diversiteit als certificaten. Met obligaties kun je op bijna alles wedden. Of het nu gaat om indexen, obligaties of grondstoffen - er zijn geen grenzen aan de vrijheid met certificaten.

Dit maakt de certificaten zeer populair bij beleggers, maar er zijn ook specifieke risico’s waarmee rekening moet worden gehouden.

Certificaten zijn gebaseerd op onderliggende instrumenten zoals de DAX

Juridisch gezien zijn certificaten schuldbewijzen die ook een derivaten component hebben. Dit betekent dat de uitvoering van een certificaat afhankelijk is van de prestaties van andere financiële producten. Financiële producten en grondstoffen kunnen worden beschouwd als onderliggende instrumenten. Een onderliggende waarde is bijvoorbeeld de waarde van het goud waarop het certificaat is uitgegeven. Als de waarde van het goud stijgt, stijgt ook de waarde van het certificaat. Tenminste als het certificaat gebaseerd is op een verhoging van de goudprijs. Er zijn ook certificaten waarmee je iets kunt verdienen als de prijs van goud daalt. In tegenstelling tot obligaties bieden certificaten geen vaste rente, maar zijn ze afhankelijk van het succes of het mislukken van de beurstransactie. Certificaten worden geclassificeerd als gestructureerde financiële producten.

Trouwens, het eerste certificaat komt uit Duitsland! In juni 1990 gaf de Dresdner Bank, die in 2009 fuseerde met de Commerzbank, het eerste certificaat uit op de DAX - de belangrijkste Duitse aandelenindex. Certificaten worden meestal uitgegeven door particuliere banken, waarvoor het certificaat een manier is om kapitaal aan te trekken.

Vandaag de dag maken certificaten op aandelen indexen zoals de DAX deel uit van het standaardrepertoire van veel beleggers.

Certificaat Spaarplan bijzonder populair

De meest populaire vorm van certificaten is waarschijnlijk het certificaat spaarplan. Grote banken zoals DAB, ING-DiBA of Postbank verkopen ze in bulk aan Duitse kleine investeerders. De voordelen van deze certificaten spaarplannen zijn dat ze een breed gediversifieerde belegging mogelijk maken, zelfs met kleine maandelijkse bedragen. Dit betekent dat ook particuliere beleggers profiteren van professionele risicodeling. Er zijn certificaten spaarplannen voor grondstoffen of aandelenindices zoals de DAX of Dow Jones.

Ook garantiecertificaten zijn populair, die een uitbetaling van het eerder geïnvesteerde bedrag aan het einde van de resterende looptijd garanderen. Ze bieden dus een aanzienlijk veiligheidsvoordeel ten opzichte van andere certificaten, maar bieden ook minder mogelijkheden tot retourneren.

Een ander voordeel van obligaties is dat u kunt beleggen in grondstoffen zonder dat u deze zelf hoeft te kopen of op te slaan. Dit biedt retailbeleggers een belangrijke toegang tot de grondstoffenmarkten. Andere soorten certificaten zijn bonuscertificaten, kortingscertificaten, expres certificaten, factor certificaten, garantiecertificaten, hefboom certificaten en knock-out certificaten.

Terwijl index certificaten meestal tot de “veilige” certificaten behoren, zijn types zoals knock-out certificaten of hefboomwerking certificaten vaak alleen iets voor professionals.

Risico’s van certificaten

Certificaten bieden echter niet alleen veel voordelen op het gebied van beleggingsstrategie, maar ook specifieke risico’s. Het grootste daarvan is waarschijnlijk het emittenten risico. Dit betekent dat als een emittent failliet gaat of failliet gaat, het geld voor het certificaat voorgoed weg is. De reden hiervoor is dat de certificaten aan toonder zijn, wat betekent dat het geen speciale activa zijn zoals fondsen, maar reguliere insolvabiliteit activa. Of u uiteindelijk uw geld weer terug krijgt hangt af van de omvang van de resterende faillissementsboedel. Een ander risico is transparantie, want in zeer weinig gevallen worden alle voorwaarden van het certificaat in detail uitgelegd aan de klant. Het is ook de vraag of een kleine belegger zonder beroepsopleiding de structuur van een certificaat echt kan begrijpen, en het is vaak zo dat certificaten verborgen kosten bevatten die uiteindelijk het rendement aanzienlijk verminderen.

Het juiste certificaat voor de juiste belegger

Certificaten bieden veel voordelen, maar ook enkele risico’s. Hier is het belangrijk om het juiste certificaat te kiezen voor de juiste belegger. De keuze van een certificaat moet altijd gebaseerd zijn op de behoeften van de individuele belegger.