Crowdfunding

Wat is crowdfunding?

De Engelse term bestaat uit twee woorden: crowd en funding. Vertaald in het Duits betekent menigte kwantiteit en financiering betekent financiering. Als een project financiering nodig heeft, helpt het om het samengestelde woord van twee kanten te bekijken. Enerzijds kan het project niet door één investeerder of initiatiefnemer alleen worden gefinancierd, omdat het veel kapitaal vergt of omdat banken het project niet willen crediteren. Aan de andere kant komt het benodigde geld alleen bij elkaar als er veel, dat wil zeggen veel particulieren of bedrijven deelnemen aan de kapitalisatie ervan. Het is voldoende als veel donoren slechts kleine bedragen bijdragen aan de realisatie van het project. De term “zwermfinanciering” wordt ook gebruikt als synoniem hiervoor. Donoren zijn voornamelijk particulieren en kleine bedrijven, geen banken en grote bedrijven. Donaties of investeringen voor het project worden gevraagd via een internetplatform dat kapitaalzoekers samenbrengt met investeerders.

Hoe werkt crowdfunding?

De projecten die worden gefinancierd zijn zo divers als het leven zelf. Ze variëren van onroerend goed en start-ups tot muziek, films, boeken of humanitaire doelen. Het wereldwijde netwerk van de zwerm via het internet wordt hiervoor gebruikt. Particulieren of zelfstandigen die op zoek zijn naar geld presenteren hun projecten in detail op de website van het platform. Andere mensen die op zoek zijn naar een zinvolle aanwending van hun surplus aan kapitaal, vinden hun voordeel bij één of meerdere gepresenteerde projecten. Het geld is altijd bestemd voor een specifiek project of idee. Het project kan uiteindelijk alleen gerealiseerd worden als er voldoende aanhangers voor het project of idee gevonden kunnen worden. Daarom bepaalt de initiatiefnemer van het project, in samenwerking met het aanbiedersplatform, vooraf het te bereiken financieringsvolume. Als het geld niet binnen een bepaalde periode bij elkaar komt, krijgen de portaalgebruikers hun kapitaal terug.

Met een levendige crowdfunding campagne die goed wordt gepresenteerd, is het mogelijk om de benodigde fondsen te verzamelen. Na registratie op het crowdfunding-portaal op de voorwaarden van de exploitant kan de sponsor zijn kapitaal investeren en ontvangt hij als tegenprestatie de door de initiatiefnemer van het project beloofde tegenprestatie. Dit kan zowel materieel als immaterieel van aard zijn. Afhankelijk van de houding van de donateur streeft de donateur met de inbreng van zijn kapitaal een winstgericht en commercieel of non-profit en liefdadig doel na. Afhankelijk van de doelstelling zijn er in principe vier soorten crowdfunding.

Welke vormen van crowdfunding zijn er?

Het onderscheid tussen de soorten crowdfunding vloeit voort uit de verschillende financieringsdoelen die de initiatiefnemers nastreven. Beleggers verwachten ook verschillende vormen van erkenning en compensatie voor het verstrekken van hun geld in de volgende financieringsmodellen:

Beloning gebaseerd: Het klassieke model van crowdfunding werkt door geld in te zamelen voor projecten zonder financiële tegenprestatie. De eerste financiers van muziekproducties ontvingen de afgewerkte CD als beloning, d.w.z. als betaling in natura. Een idealistische compensatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een toewijding in een boek. Dit maakt het mogelijk om zowel artistieke als maatschappelijk relevante ideeën uit te voeren.

Op basis van donatie: Bij dit soort crowdfunding gaat het om giften voor humane, liefdadige of sociale projecten, zonder dat daar enige tegenprestatie tegenover staat, in het beste geval een publieke dankbetuiging. Het formulier is geschikt voor doelstellingen die het grote publiek ten goede komen.

Op basis van aandelen: Dit type wordt ook wel crowd investing genoemd. Investeerders brengen kapitaal in omdat ze willen deelnemen aan het financiële succes van het project. Ze worden vergoed door middel van aandelen in of winstuitkeringen uit een startende onderneming of door middel van rente op leningen uit de financiering van vastgoedontwikkelingsprojecten of de revitalisering van bestaand vastgoed. Starters zijn jonge bedrijven met een innovatief bedrijfsmodel die kapitaal nodig hebben voor hun bedrijfsactiviteiten en groei. Crowd investing voor onroerend goed stelt investeerders in staat om te participeren in de winst van een bouwproject door middel van vaste rentetarieven. Bovendien kunnen energieprojecten of startende bedrijven en nieuwe producten van kleine bedrijven worden gefinancierd.

Op basis van kredietverlening: Dit model wordt ook wel crowdlending genoemd, waarbij particulieren andere mensen een lening verstrekken voor de uitvoering van een project. De kredietverstrekker ontvangt een vaste rente als vergoeding voor de kapitaaloverdracht en krijgt zijn geld terug aan het einde van de overeengekomen termijn. Dit type financiering is niet alleen ideaal voor particulieren, maar ook voor zelfstandigen en freelancers.

Voor- en nadelen van crowdfunding

Als je eigen middelen niet voldoende zijn om een nieuw en geweldig idee te implementeren, is het veel gemakkelijker om via het internet supporters en investeerders te vinden. Beide partijen - initiatiefnemers van projecten en investeerders - hebben baat bij de transparantie van de digitale financieringsrondes, maar moeten zich wel bewust zijn van bepaalde risico’s. De voordelen van zwermfinanciering liggen voor de hand:

Voor veelbelovende projecten kan in korte tijd veel kapitaal worden bijeengebracht.

Aanhangers, donateurs en investeerders fungeren als multiplicator voor het bedrijf en de producten van de kapitaalzoekende onderneming. Een markttoets wordt uitgevoerd onder realistische omstandigheden. Start-ups kunnen bijvoorbeeld crowdfunding-campagnes als marketinginstrument gebruiken.

Donateurs weten in welk specifiek project hun geld terechtkomt.

Door te participeren met kleine bedragen is het financiële risico van de investeerders beheersbaar.

De onderneming of kredietnemer wordt niet afhankelijk van één belegger of kredietinstelling.

Zowel de beleggers als de kredietnemers worden onafhankelijker van de banken, wat voor de beleggers resulteert in lagere vergoedingen en hogere rente-inkomsten in vergelijking met conventionele leningen.

De dialoog op het platform tijdens de campagne kan leiden tot verbeteringen voor het idee of project.

Kapitaalzoekers kunnen zich concentreren op hun project en de marketing ervan, terwijl het crowdfunding-portaal de knowhow biedt voor de technische, juridische en contractuele afhandeling van de financiering.

Een financieringscampagne kan ook nadelen met zich meebrengen:

De juiste voorbereiding en uitvoering van het crowdfunding proces vergt veel tijd.

Een goede campagne voor grotere projecten vereist planning en een zekere mate van voorfinanciering.

Reclameactiviteiten en het vrijgeven van informatie over het project kunnen ertoe leiden dat imitators het idee zelf exploiteren en ontwikkelen.

Als het vereiste financieringsniveau niet wordt bereikt, mislukt het project.

Donoren kunnen niet direct deelnemen aan het project en hebben volledige toegang tot alle processen en documenten. Ze moeten zelf beslissen welke financiering de moeite waard is.

Bemoeienis van de zwerm met zaken kan een obstakel worden.

Platforms en initiatiefnemers zijn niet aansprakelijk voor het mislukken van een project.

Voorbeelden van succesvolle crowdfunding projecten

Crowdfunding staat in de VS en Groot-Brittannië al lang bekend als een goedkope financieringsmethode; in Duitsland wint het pas rond 201011 terrein. Kickstarter is bijvoorbeeld de naam van een internationale marktleider. Hoewel het pas in 2009 is opgericht, beweert de aanbieder vandaag de dag ’s werelds grootste financieringsplatform voor creatieve projecten te zijn. Ook in Duitsland hebben marktleiders zich in elke vorm van crowdfunding gevestigd. Startnext is het toonaangevende digitale platform in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland voor klassieke crowdfunding campagnes. In de crowdlending bijvoorbeeld zijn Smava en Auxmoney sterk gegroeid en zijn ze de grootste Duitse online kredietmakelaars voor particulieren.

Conclusie

Zowel financiers als kapitaalzoekers hebben baat bij digitale zwermfinanciering. Het contact tussen hen wordt tot stand gebracht via internetportalen. Een groot aantal mensen ondersteunt specifieke projecten met kleine bedragen, bijvoorbeeld kunst, filmproducties, startende bedrijven, vervolgopleidingen, herontwikkeling van onroerend goed of milieuprojecten. Dit heeft zich ook in Duitsland tot een snel groeiende industrie ontwikkeld. Succesvolle platforms zijn de platforms die hun knowhow gebruiken om met behulp van zwermfinanciering zoveel mogelijk innovatieve en effectieve projecten te realiseren. Hierdoor kunnen investeerders een goed rendement behalen en kunnen supporters genieten van de creatieve voordelen van de projecten.