Derivaat

Een derivaat is een product waarvan de prijs en het resultaat wordt afgeleid van de prestaties van een ander financieel instrument.

Wat zijn derivaten?

Afleiding komt van het Latijn en betekent: het afgeleide. In de financiële sector is een derivaat een product waarvan de prijs en het resultaat wordt afgeleid van de ontwikkeling van een ander financieel instrument. Dit wordt de onderliggende waarde of het onderliggend actief genoemd. De juridische constructie van financiële derivaten is dat het gaat om schuldbewijzen van een emittent, de kredietinstelling. De waarde van deze effecten is echter niet afhankelijk van de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling, zoals het geval is bij klassieke obligaties, maar van de referentiewaarde, de referentie of de onderliggende waarde. Als de belegger een derivaat koopt, is hij of zij niet direct betrokken bij de onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel, maar belegt hij of zij slechts indirect in deze activa. Beleggers nemen niet 1:1 deel aan de prestatie van de referentiewaarde, maar aan een contractueel overeengekomen ratio. De financiële sector kenmerkt transacties met derivaten als termijn- of beurs futures. Dit betekent dat de verkoper van het derivaat garandeert dat hij een bepaald financieel instrument aan de koper op een bepaald tijdstip tegen de overeengekomen prijs zal leveren of dat hij de financiële afwikkeling in contanten zal uitvoeren.

Welke types zijn er?

Financiële derivaten kunnen worden onderscheiden op basis van verschillende aspecten: hun doel, de marktverwachtingen van hun koper en de onderliggende activa waarop ze betrekking hebben. Ze kunnen ook worden gecategoriseerd op basis van hun plaats van handel, hun eis tot nakoming en hun verplichting om te presteren. Afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt om portefeuilles af te dekken tegen koersverliezen, om prijsverschillen op de beurzen te exploiteren, om te speculeren op bepaalde prijsontwikkelingen of om een exorbitante winst te genereren door middel van een hefboomwerking op een klein investeringsbedrag.

Handelaren en beleggers speculeren met derivaten, bijvoorbeeld op stijgende effecten- of valuta prijzen. De constructie van financiële instrumenten stelt beleggers in staat om onevenredig te participeren in de winst van het onderliggende instrument. Het is echter ook mogelijk om te profiteren van dalende prijzen. Als de koers van de onderliggende waarde daalt, stijgt de koers van dit derivaat in de opgegeven verhouding. Beleggers kunnen verschillende derivaten online vinden voor elke marktverwachting, en ze kunnen worden verhandeld op effecten- of futures beurzen en over-the-counter. De onderliggende waarde van een derivaat kan de volgende financiële instrumenten zijn:

  • Effecten zoals aandelen en obligaties,
  • Geldmarktinstrumenten, bijvoorbeeld kortlopende obligaties aan toonder en promesses,
  • Rentevoeten of andere inkomsten zoals dividenden,
  • Indikatoren zoals indexen en classificaties,
  • Handelsartikelen, zoals grondstoffen en edelmetalen,
  • Valuta.

Onvoorwaardelijke termijntransacties houden verband met het recht om financiële instrumenten op een bepaald moment te leveren of het verschil van de transactie af te wikkelen. Deze omvatten transacties met een vaste looptijd en swap transacties. Voorwaardelijke termijntransacties bieden een keuzerecht voor de koper, die al dan niet gebruik kan maken van het dienstenaanbod; dit zijn opties. Afhankelijk van de vraag of het de moeite waard is voor de koper van een optie, kan de koper van een optie een bepaalde hoeveelheid van de onderliggende waarde kopen of verkopen tegen een vaste prijs op het moment van de vervaldag of gedurende een bepaalde periode. Een voorbeeld van een optie is een warrant. Vaste transacties moeten op een bepaalde datum worden uitgevoerd, de koper moet een bepaald bedrag overmaken, de verkoper moet de overeengekomen referentiewaarde tegen de contractprijs leveren of contant betalen. Als in de tussentijd de prijzen op de markt zijn gestegen sinds het moment van aankoop, profiteert de koper ervan; als de prijzen zijn gedaald, wint de verkoper van het derivaat. Vaste transacties omvatten futures of mini futures, reverse convertible bonds, knock-out certificaten, discount certificaten, forex trading instrumenten en CFD’s (contracts for difference). Bij swap transacties worden betalingsstromen, bijvoorbeeld vaste en variabele rentevoeten, tussen twee contractpartijen op verschillende tijdstippen uitgewisseld. Ze zijn meestal voorbehouden aan institutionele beleggers.

Welke voordelen zijn verbonden aan derivaten?

Door deel te nemen aan het rendement van het onderliggende instrument kunnen beleggers zelfs met een kleine belegging een onevenredig hoge winst behalen. Afgeleide financiële instrumenten maken het mogelijk om zich in te dekken tegen specifieke risico’s van effecten of handels objecten. Als bijvoorbeeld de aandelenmarkten dalen, helpt een succesvolle weddenschap op dalende aandelenkoersen om het verlies van de portefeuille te beperken of zelfs te compenseren. Derivaten zijn ook uit economisch oogpunt zeer belangrijk. Bedrijven kunnen financiële derivaten gebruiken om zich in te dekken tegen wisselkoersschommelingen of veranderingen in de grondstoffenprijzen. De boeren kunnen zich bijvoorbeeld beschermen tegen dalende tarweprijzen. Derivaten stellen beleggers ook in staat om complexe beleggingsstrategieën in kaart te brengen.

Van welke risico’s moeten kopers zich bewust zijn?

De kostenstructuur van derivaten is soms net zo verwarrend en ondoorzichtig als het aanbod van deze financiële instrumenten. Men kan niet spreken van financiële derivaten als een langetermijnbelegging; het zijn grotendeels korte termijn speculaties om de winst te maximaliseren of een hedging strategie om hoge prijs verliezen te vermijden. Particuliere beleggers moeten altijd rekening houden met het totale verlies van hun kapitaal; bij futures moet de koper een onbeperkt potentieel verlies vrezen (verplichting om extra in te brengen). Zonder handelservaring moeten particuliere beleggers voorzichtig zijn met derivaten. In het bijzonder kan valutahandel met weddenschappen op valutaparen tot de grootste verliezen leiden. Potentiële handelaren moeten gebruik maken van de hulp die online brokers en directe banken bieden in de vorm van demo rekeningen. Producten met een hefboomwerking hebben zeer hoge risico’s, omdat de met krediet gefinancierde speculatie de prijs verliezen in korte tijd versterkt. Het is daarom raadzaam om in het begin slechts kleine investeringsbedragen in derivaten te riskeren. Alleen particuliere beleggers die zich een volledig verlies van hun vermogen kunnen veroorloven en die genieten van financiële weddenschappen op de prijsontwikkeling, zouden moeten handelen in derivaten.

Samenvatting

Derivaat: Financieel product waarvan de prijs en de prestaties zijn afgeleid van de onderliggende waarde.

Derivaten kunnen worden gebruikt om portefeuilles af te dekken tegen koersverliezen, om prijsverschillen tussen beurzen te exploiteren, om te speculeren op bepaalde prijsontwikkelingen of om enorme winsten te genereren door gebruik te maken van een klein bedrag.

Contractuele overeenkomst tussen koper en verkoper om de transactie te vereffenen door het onderliggende instrument te leveren tegen de overeengekomen prijs en datum of in contanten.

Onderliggende activa kunnen aandelen, obligaties, grondstoffen, edelmetalen, deviezen, indexen, rentetarieven zijn

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en swap transacties en opties.

met derivaten kunt u zowel op stijgende als op dalende prijzen wedden en zo een portefeuille beschermen tegen waardeverlies

Hoge winkansen brengen grote risico’s met zich mee: Handelaren en beleggers moeten begrijpen hoe de handel in derivaten werkt en wat de voorwaarden en gevolgen zijn.

Financiële derivaten zijn niet geschikt voor nieuwkomers op de beurs, moeten alleen worden verhandeld door ervaren handelaren die de weg weten.