Eenheidswaarde

De eenheidswaarde geeft de waarde van het onroerend goed aan zoals bepaald door de lokale belastingdienst.

De “eenheidswaarde” geeft de waarde aan van onroerend goed dat particulier, commercieel en voor land- of bosbouw doeleinden wordt gebruikt. Het wordt bepaald door de bevoegde belastingautoriteiten en dient als basis voor de heffing van bepaalde belastingen, zoals de bedrijfsbelasting, de grondbelasting en de grondbelasting. Het is daarom niet van direct belang voor de waardering van onroerend goed.

Oorspronkelijk werd de standaardwaarde ingevoerd om de waarde van het onroerend goed in heel Duitsland te bepalen. Na een eerste hoofd bepaling moesten de standaardwaarden om de zes jaar worden herberekend om de veranderingen die zich tot dan toe hadden voorgedaan te weerspiegelen, maar de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan heeft ertoe geleid dat in de nieuwe deelstaten de standaardbepaling van 1935 tot op de dag van vandaag dezelfde is gebleven. In de oude deelstaten was er nog een andere en dus de laatste vaststelling van Duitsland-brede standaardwaarden voor eigendommen in 1964. Vandaag de dag is de waardering van de grond gebaseerd op de waarde van de grond en de standaardwaarden van de grond.

Standaardwaarden wijken meestal af van de marktwaarde

Dit is ook de reden waarom de eenheidswaarde over het algemeen lager is dan de werkelijke marktwaarde. Alleen in geïsoleerde gevallen worden de eenheidswaarden door de autoriteiten herberekend. Ze gebruiken ze nog steeds als basis voor de berekening van de belasting op onroerend goed en voor het bepalen van de belasting op tweede woningen.

In het geval van onbebouwde grond wordt de grondwaarde van 1964 of 1935 vermenigvuldigd met het aantal vierkante meters, terwijl voor onbebouwde grond de methode van de gekapitaliseerde winst waarde wordt gebruikt. Bovendien houden beide berekeningen dan rekening met factoren die de waarde van het onroerend goed verminderen of verhogen.

Eenheidswaarde voor waardeveranderingen

In geval van een wijziging van de waarde van de grond met een door de Waardering wet bepaald bedrag, wordt een waardecorrectie toegepast. De waarde van de grond wordt dan volledig geherwaardeerd.

In het geval van nieuw opgerichte economische eenheden of onroerend goed dat voor het eerst wordt belast, is er een zogenaamde “navorderingsaanslag, die wordt uitgevoerd door het belastingkantoor.