Financiële planning

Persoonlijke financiële planning is een belangrijk element in het bereiken van uw eigen doelstellingen.

Veel mensen beseffen te laat hoe belangrijk persoonlijke financiële planning is. Alleen vertrouwen op overheidsregels is geen goede strategie. Een analyse van de financiële behoeften dient niet alleen om de financiële behoeften op korte, middellange en lange termijn te bepalen, maar het resultaat moet ook een individueel financieel plan omvatten.

De financiële planning is de basis van alle investeringsbeslissingen van de investeerder. Het plan wordt stap voor stap zo opgebouwd dat uiteindelijk de persoonlijke doelen en wensen financieel haalbaar zijn. De voorbereiding ervan helpt de belegger ook om een optimale vermogensstructuur te bereiken.

Opstellen van een financieel plan

De basis van een goede financiële planning is het veiligstellen van de risico’s die het voortbestaan van de onderneming bedreigen door middel van verzekeringspolissen en het aflossen van schulden.

De eerste fase bestaat uit het opbouwen van korte termijn liquiditeit, d.w.z. financiële reserves die op korte termijn beschikbaar zijn. De financiële middelen voor de korte termijn zijn een reserve voor noodgevallen; dit zou ongeveer drie maanden salaris moeten zijn. De financiële behoeften op korte termijn dekken ook de aankopen van de belegger voor maximaal een jaar.

De planning van de persoonlijke financiën voorziet in de financiering van aankopen op middellange termijn in een tweede fase. De financiële behoeften op middellange termijn weerspiegelen alle geplande aankopen in de komende vier jaar. Korte- en middellange termijn aankopen zijn geen investeringen die inkomsten genereren, maar consumptiegoederen.

De derde fase van het financieringsplan betreft het veiligstellen van de pensioenvoorzieningen. Het gaat om financiële behoeften op lange termijn, waarvan de looptijd met pensioen is vastgesteld. Dit doel wordt bereikt met langlopende spaarcontracten. Het type spaarcontract hangt af van het doel van de pensioenvoorziening: het creëren van kapitaal om het pensioen aan te vullen of de aankoop van een koopwoning die voor later is gepland.

Als de belegger daarnaast nog geld beschikbaar heeft, moet hij dat in de vierde fase investeren in investeringen met een zo hoog mogelijk rendement.

Financiële planning

Het doel van de financiële planning van bedrijven is het waarborgen van de solvabiliteit van bedrijven om insolventie te voorkomen en om het vermogen om investeringen te doen op te bouwen of te behouden. Net als bij particuliere huishoudens wordt een financieel plan opgesteld waarin de toekomstige uitgaven en inkomsten worden vergeleken, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de liquiditeit van de bedrijven.