Fondsspaarplan

Een fondsenspaarplan is een type belegging waarbij deelnemingsrechten van beleggingsfondsen de basis vormen.

Een fondsenspaarplan is een soort belegging waarbij deelnemingsrechten van beleggingsfondsen de basis vormen. Door te beleggen in een groot aantal effecten wordt het risico beter verdeeld en dus geminimaliseerd. In tegenstelling tot een eenmalige belegging belegt een spaarplan met fondsen bepaalde geldbedragen met maandelijkse tussenpozen die eerder zijn gedefinieerd als onderdeel van een spaarplan.

Wat is een fondsenspaarplan?

Een fondsenspaarplan is een alternatief voor speculatieve vermogensopbouw. Bij een fondsenspaarplan wordt maandelijks een vooraf vastgesteld bedrag belegd in participaties van beleggingsfondsen. Een effectenrekening is een voorwaarde voor het afsluiten van het spaarplan. De hoogte van de termijn en de betalingstermijn worden contractueel overeengekomen bij het afsluiten van de spaarregeling. Het is ook gebruikelijk om de besparingsdoelstelling vast te stellen. Aan het einde van de spaar fase kan de spaarder vrijelijk over zijn of haar bestaande vermogen beschikken. Zogenaamde Riester-fonds-spaarplannen zijn een uitzondering op deze regel. Meestal worden de activa volledig of maandelijks uitbetaald.

Welke kosten zijn er te verwachten bij een fonds besparingsplan?

Een fonds spaarder met een spaarplan kan verschillende kosten maken. Of ze volledig verschuldigd zijn en voor welk bedrag, hangt af van de spaarovereenkomst en de instelling. De kosten kunnen bestaan uit een fonds uitgifte toeslag, vergoedingen voor het beheer en de administratie van het fonds, vergoedingen voor de effectenrekening en, indien van toepassing, verwerkingskosten van de bank. Sommige aanbieders geven de spaarder van een fondsenspaarplan een korting tot 100% op de front-end belasting van het fonds. Dit zijn meestal tussenpersonen of directe banken. De kosten van fonds besparingsplannen met ETF’s, d.w.z. op de beurs verhandelde fondsen, zijn over het algemeen lager. De hoogte van de kosten is een belangrijke factor bij het evalueren van een besparingsplan met fondsen en het bepalen van het rendement.

Welk rendement kan ik verwachten van een spaarplan met fondsen?

Spaarders met een beleggingsfonds spaarplan nemen deel aan de ontwikkeling van de waarde van het beleggingsfonds waarin zij hebben belegd. Dit wordt aangevuld met eventuele verdelingen. Bijvoorbeeld, in het geval van aandelenfondsen, de dividenden. Het doel van een spaarplan voor onderlinge fondsen is een langetermijnbelegging. Aangezien de activa in het spaarplan grotendeels gebaseerd zijn op de prestaties van het fonds, kunnen fonds spaarplannen ook in het rood komen te staan.

In welke fondsen kan worden belegd met een beleggingsfonds spaarplan?

Het type fonds waarin wordt belegd in een beleggingsfonds spaarplan wordt bepaald door de aanbieder en het spaarplan. Het fonds of de fondsen worden meestal gedefinieerd wanneer het spaarplan wordt overeengekomen. Deze definitie aan het begin van het spaarplan is een belangrijke beslissing en mag niet worden genomen zonder passende expertise of deskundig advies. Dit komt niet in de laatste plaats omdat er momenteel een groot aantal verschillende fondsen bestaat waarvan de doelstellingen, strategieën en garanties aanzienlijk verschillen. In het geval van individuele aanbieders van fonds spaarplannen is het mogelijk om op een later tijdstip activa over te dragen aan een ander fonds. Typisch voor fonds spaarplannen zijn

De voor- en nadelen van fonds spaarplannen

Het belangrijkste voordeel van fonds spaarplannen ten opzichte van andere financiële beleggingen is het doorgaans hogere rendement over de (lange) beleggingsperiode. Vanwege de relatief lange beleggingsduur en het spaarplan model zijn fonds spaarplannen bijzonder geschikt als onderdeel van de pensioenvoorziening. Bij het sparen via een fondsenspaarplan beslist de spaarder meestal in welke fondsen of soorten fondsen hij of zij investeert. Meestal kan het spaarplan op elk moment worden gepauzeerd of zelfs beëindigd. Dit gebeurt meestal zonder extra kosten of vergoedingen. Dit maakt het spaarplan met fondsen zeer flexibel. De vertraagde investering (maandelijks, driemaandelijks) is een voordeel. Hierdoor wordt het risico gespreid en dus verkleind.

Aan de andere kant is er het risico dat meestal gepaard gaat met het beleggen in (aandelen)fondsen. Aangezien het spaarplan deelneemt aan de prestaties van het fonds, kan het fonds ook negatief zijn. Een dergelijk risico kan worden geminimaliseerd door te kiezen voor een gegarandeerd fonds. Hogere winsten zijn dan echter niet mogelijk. De selectie van een fonds waarin wordt geïnvesteerd, vereist een hoog niveau van deskundigheid en adviesvaardigheden. Het spaarplan vereist een zekere mate van geduld van de belegger, vooral als het fonds een negatieve performance heeft.

Effect van de vertraagde investering en einddatum

De spaarder kan het spaarplan afsluiten met fondsen, ongeacht de huidige ontwikkelingen. In de regel kan dit al tegen een maandelijks tarief van 50 euro; bij sommige aanbieders is het al mogelijk tegen een maandelijks tarief van 25 euro. Het tijdstip van toetreding is dus niet zo belangrijk, omdat er in het spaarplan in eerste instantie niet zo veel kapitaal wordt verzameld. Zelfs dalende prijzen zijn in dit verband niet zo dramatisch, aangezien het principe van het spaarplan regelmatige aankopen is. Dit betekent dat als de prijzen dalen, de spaarder meer aandelen krijgt voor het tarief dat bij de volgende aankoop wordt gehanteerd. Als het punt van binnenkomst niet zo relevant is, is het punt van uitgang des te relevanter. Hoe langer het spaarplan loopt, hoe hoger het kapitaal, dat van nature omhoog of omlaag schommelt met de prestaties van het fonds. Een koersdaling op dit moment kan een uiterst ongunstig effect hebben op het rendement van het spaarplan van het fonds. In een dergelijk geval is het raadzaam om te overwegen het einde van het spaarplan van het fonds uit te stellen. Het is ook mogelijk om vroegtijdig te stoppen zodra de besparingsdoelstelling is bereikt.

Fiscale overwegingen voor het spaarplan

Vanuit fiscaal oogpunt wordt het spaarplan niet als één enkele transactie beschouwd, maar wordt elke (termijn)aankoop als een afzonderlijke transactie beschouwd. Om deze reden is de definitieve bronbelasting sinds 2009 van toepassing op de financiering van de spaarplannen. Het belastbare deel van de uitkering is dus onderworpen aan de belasting op rente-inkomsten. Aangezien de rente-inkomstenbelasting een voorheffing is, wordt de uiteindelijke belasting via de aangifte inkomstenbelasting tegen het respectieve tarief van de personenbelasting geheven. De belastingvrije bedragen voor inkomsten uit kapitaalgoederen kunnen in dit verband echter wel worden opgeëist.

Hoe werkt een spaarplan met fondsen aan de hand van een voorbeeldberekening?

Een spaarplan met een maandelijkse afbetaling tegen een rendement van één procent en een looptijd van 15 jaar levert een eindkapitaal op van 19.427,58 euro. Met een aanbetaling van 18.000 euro is de waardestijging dus 1.427,58 euro. Als het rendement zeven procent is in plaats van één procent, wat het gemiddelde rendement is van fonds spaarplannen tussen 2000 en 2015, dan bedraagt het eindkapitaal 31.881,12 euro en dus een waardevermeerdering van 13.881,12 euro.

Conclusie

Het spaarplan met fondsen is een investering die op lange termijn een hoog rendement kan genereren. Het principe van het spaarplan resulteert in een periodieke (maandelijkse, driemaandelijkse) aankoop van participaties van een beleggingsfonds. Het spaarplan participeert in de prestaties van het fonds. Het is een instrument voor vermogensopbouw op lange termijn.