Grondprijs

De grondwaarde geeft de waarde aan van een woning in onbebouwde staat. Als een object wordt ontwikkeld, wordt de grondwaarde daarom ook wel aangeduid als “zuivere grondwaarde”. Deze waarde is een component voor het bepalen van de waarde van onroerend goed en wordt vaak apart toegevoegd aan de reële waarde of de hypotheekwaarde van een onroerend goed.

De methode van de vergelijkende waarde wordt voornamelijk gebruikt om de waarde van de grond te bepalen.

De waarde van de grond wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

(vierkante meter prijs + ontwikkelingskosten) x perceelgrootte

De kosten voor de aankoop van de grond worden niet in aanmerking genomen.

Als er geen vergelijkbare percelen zijn als vergelijkende waarde, kan ook de standaard grondwaarde worden gebruikt voor de berekening.

Op één uitzondering na zijn gebouwen op grondpercelen verwaarloosbaar voor de bepaling van de grondwaarde: Als het object buitenshuis is gelegen, dat wil zeggen in een toepassingsgebied dat niet voor bebouwing is bestemd, kunnen bouwkundige maatregelen in de berekening worden meegenomen. Voorwaarde is wel of ze nog legaal en economisch bruikbaar zijn.

Factoren die de waarde van de grond beïnvloeden

Er is een hele reeks factoren die de waarde van de grond beïnvloeden. Deze behoren tot de belangrijkste:

Locatie

Omvang van de woning

Vorm en topografie van het pand

Kadastrale status, bouwkosten

Verontreinigde locaties

Bodemgesteldheid

Structureel gebruik en bruikbaarheid

Ontwikkeling (aansluiting op de infrastructuur en levering en verwijdering)

Bouwgrondreserve (open ruimte bestemd voor bebouwing)

Bescherming van historische monumenten

De invloed van bruikbaarheid wordt met name aangetoond door een voorbeeld dat vaak in landelijke gebieden plaatsvindt - hoe groter de economische bruikbaarheid, hoe hoger de prijsstijgingen: zo wordt een agrarisch gebruikt terrein door de gemeentelijke bouwdirectie in het bestemmingsplan omgezet in bouwgrond en later in bouwgrond, waardoor de grondwaarde van het perceel aanzienlijk toeneemt.