Hedgefondsen

Hedgefondsen zijn fondsen die niet onderworpen zijn aan wettelijke of andere beperkingen met betrekking tot het beleggingsbeleid.

Wat is een hedgefonds?

De term voor dit soort fondsen komt uit de Engelse taal. Letterlijk vertaald betekent de term beveiligde fondsen. Ondanks deze betekenis lijken hedgefondsen meer op risicovolle beleggingen. Er is geen algemene definitie van welke fondsen moeten worden opgenomen. Het streven naar een zo hoog mogelijk rendement is in het beste geval een gemeenschappelijk kenmerk. Hoewel dit soort fondsen risicoafdekking strategieën hebben, worden ze gekenmerkt door een hoog risico, maar ook door een potentieel hoog rendement. Een ander kenmerk van deze fondsen is het streven naar een beter rendement op het eigen vermogen door middel van schuldfinanciering.

Hoe werkt zo’n fonds?

Het principe van dit fonds was oorspronkelijk gebaseerd op het idee om niet alleen rendement te genereren wanneer de prijzen stijgen, maar ook wanneer de rente en de wisselkoersen dalen. Daarbij speculeert de beheerder van het hedgefonds op dalende koersen bij het beleggen. Het fonds leent vervolgens aandelen van dit bedrijf van een belegger, verkoopt ze en wacht tot de prijzen dalen. Als dit het geval is, koopt het fonds de aandelen terug tegen de nu lagere prijs en geeft ze terug aan de belegger van wie ze zijn geleend.

Een voorbeeldberekening kan deze strategie illustreren. Voor het bedrijf ABC verwacht het fonds dat de prijzen in de toekomst zullen dalen. Via een belegger leent het fonds één aandeel van het bedrijf tegen een leenvergoeding van 1%. Het fonds verkoopt het aandeel tegen de huidige waarde van 100 €. Na vier dagen is de koers van het aandeel daadwerkelijk gedaald. Het fonds koopt het aandeel terug voor de huidige waarde van € 90 en geeft het terug aan de belegger. De investeerder ontvangt een leenvergoeding van 4 € (= 4 dagen x 1 € x 1 %). Het rendement van het fonds is 6 € (= 100 € verkoopopbrengst - 90 € terugkoopprijs - 4 € leenvergoeding). Het bijzondere aan dit type fonds is dat het geen eigenaar is van de effecten die het verhandelt, maar deze alleen heeft geleend.

Dit is, op een vereenvoudigde manier, de eerste strategie van een dergelijk fonds, dat in de loop van de tijd is ontwikkeld en niet tot stilstand is gekomen. Het zogenaamde hefboomeffect van dit type fonds wordt bereikt door het bedrag van de lening (bijv. geleende effecten) te verhogen. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat de kosten van het geleende kapitaal (hier de leenvergoeding) lager zijn dan het verwachte rendement. Op dit punt staat het fonds bloot aan risico’s, die nog worden verhoogd door de kosten van het lenen van het vreemd vermogen.

Vandaag de dag streven deze fondsen verschillende strategieën en beleggingsmodellen na die niet gestandaardiseerd kunnen worden. De long-short aandelenstrategie is de meest gebruikte hedgefonds strategie op dit moment. Deze strategie bestaat uit het verkopen van overgewaardeerde aandelen en het kopen van ondergewaardeerde aandelen.

Wat zijn de verschillen tussen de verschillende soorten fondsen?

Eén verschil is al aangegeven. Hedgefondsen kunnen of doen rendementen opleveren, vooral wanneer de rente en de effecten dalen. Deze fondsen worden ook veel agressiever beheerd en benaderen het doel van een zo hoog mogelijk rendement met meer risico. De hefboomwerking, die tegelijkertijd staat voor risico en rendement, is bij dit type fonds aanzienlijk langer dan bij normale fondsen. In de praktijk zijn er ook verschillen geweest tussen de fondstypen wat betreft de beschikbaarheid. Terwijl normale fondsen al beschikbaar zijn voor kleine beleggers, moeten beleggers in hedgefondsen over het algemeen financieel sterk zijn en aan andere voorwaarden voldoen.

Voor- en nadelen van gemengde fondsen?

Een voordeel van gemengde fondsen is hun open karakter. In de regel kan elke belegger deelnemen aan een gemengd fonds zonder dat hij aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Als belegger kunt u op elk moment participaties in een gemengd fonds kopen en deze ook weer verkopen. Zoals de naam al aangeeft, bestaat een gemengd fonds uit verschillende aandelen en obligaties. De verschillende oriëntaties van deze gemengde fondsen zijn meestal nauwkeurig geregeld, zodat beleggers het juiste gemengde fonds kunnen kiezen voor hun individuele risicotolerantie. Over het algemeen is het fonds stabieler en beter bestand tegen verliezen.

Dit laatste is ook het eerste nadeel van een dergelijk gemengd fonds. De potentiële rendementen zijn meestal uitgeput tot kleinere aantallen door de gemengde fonds inhoud. De meeste gemengde fondsen beperken zich meestal tot speculatie in aandelen en obligaties en staan geen onroerend goed zoals grondstoffen toe als speculatief object.

Voor wie is zo’n fonds geschikt?

Dit type fonds is meestal een geschikte belegging voor financieel sterke beleggers. Vanwege de risicowaarde moet de belegger het verlies of gedeeltelijke verlies van zijn kapitaal kunnen opvangen. Ook bij dit type fonds geldt het principe dat meestal alleen een langetermijnbelegging de moeite waard is. In dit opzicht kan het H-Fonds de moeite waard zijn als onderdeel van een totaal investeringsconcept.

Conclusie

Hedgefondsen zijn een bijzondere vorm van beleggen op de beurs. Ze bieden een hoog rendement met een hoog risico. In tegenstelling tot conventionele fondsen is de strategie van deze beleggingsvorm gebaseerd op het behalen van rendementen door middel van dalende prijzen voor effecten en rente. Deze fondsen zijn vooral interessant voor financieel sterke investeerders.