Intermediair

Financiële beleggingsmakelaars zijn dienstverleners voor het adviseren en bemiddelen van financiële beleggingen. Dit zijn onder meer aandelen van beleggingsfondsen, aandelen in gesloten beleggingsactiva en beleggingen. Financiële beleggingsmakelaars zijn ofwel zelfstandig, werken in verkoopcoöperaties of binnen grote gestructureerde verkooporganisaties. Net als veel andere financiële adviseurs - met uitzondering van adviesdiensten op basis van vergoedingen - verdienen zij uitsluitend door middel van een commissie op succesvol verhandelde producten, en niet door middel van een vergoeding. De wettelijke voorschriften inzake de tussenhandel in financiële activa worden beschreven in de Duitse wet op de tussenhandel in financiële activa.

Zodra een financiële beleggingsmakelaar commercieel actief is, moet hij of zij zich inschrijven in het intermediaire register van de Kamer van Koophandel en Industrie (IHK). Als voorwaarde voor de toegang tot het beroep hebben zij een vergunning nodig van de IHK of een erkend staatsagentschap, hetzij het districtsbestuur hetzij het handelskantoor - dit is in het hele land verschillend geregeld. Naast het onderzoek van de deskundigheid worden de persoonlijke betrouwbaarheid, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de financiële omstandigheden van de toekomstige financiële investeringsmakelaar gecontroleerd. Het toezicht is ook de verantwoordelijkheid van de Kamer van Koophandel en Industrie; een jaarlijkse controle van financiële beleggingsmakelaars wordt uitgevoerd door accountants, boekhouders en ook door geschikte belastingconsulenten.