Magische investerings driehoek

De magische investeringsdriehoek beschrijft de drie centrale investeringscriteria “liquiditeit”, “winstgevendheid” en “veiligheid”.

De magische investeringsdriehoek is een term uit de financiële industrie en beschrijft de drie investeringscriteria liquiditeit, winstgevendheid en veiligheid. Het is zinvol om mogelijke investeringen te vergelijken en de investeringsbeslissing op deze criteria te baseren.

In de persoonlijke financiële planning is het belangrijk om uw huidige uitgaven en inkomsten te organiseren. Vervolgens moet u beslissen met welke investeringen u het financiële plan uitvoert in relatie tot uw vrij beschikbaar vermogen. De verdeling over de activaklassen heeft voorrang. De belegger moet bepalen welk deel van zijn vermogen moet bestaan uit onroerend goed, obligaties, aandelen en grondstoffen. Omdat activaklassen verschillende kenmerken hebben met betrekking tot de beleggingscriteria risico, liquiditeit en winstgevendheid, kan een slimme strategie op basis van persoonlijke voorkeuren u helpen bij het optimaliseren van uw beleggingen. Het is ook belangrijk om uw beleggingen te diversifiëren over de verschillende activaklassen. Dit wordt diversificatie of risicospreiding van de investering genoemd.

Gebruik van individuele investeringscriteria

Het aandeel van de activaklassen hangt af van de persoonlijke voorkeur van de belegger. Hoe breder de risico’s van de activa worden gespreid, hoe zekerder de belegger is van het bereiken van zijn beleggingsdoelstellingen. Voor een optimale diversificatie moet de particuliere belegger zijn risicotolerantie kennen. Hij moet niet alleen zichzelf en zijn doelen goed kunnen beoordelen, maar ook de risico’s van financiële instrumenten en de magische driehoek van kapitaalinvestering aanpakken. Er bestaat niet zoiets als een investering die recht doet aan alle drie de kenmerken. Beleggers moeten offers brengen aan ten minste één zijde van de magische driehoek. Welke van de drie tegengestelden - veiligheid, winstgevendheid, liquiditeit - de voorkeur verdient, hangt af van de beschikbare activa, de investeringsdoelstelling en de investeringsperiode. Hoe hoger het rendement, hoe kleiner de zekerheid en de liquiditeit van de investering. Hoe groter de veiligheid, hoe lager het verwachte rendement. Een hogere liquiditeit leidt meestal tot een lagere winstgevendheid.