Obligatiefonds

Hoewel het woord “pensioen” in de naam voorkomt, heeft dit type fonds niets te maken met een pensioen in de zin van pensioengeld. Bij dit type beleggingsfonds belegt de belegger in beursgenoteerde vastrentende waarden. De klassieke belegging is in staatsobligaties, bijvoorbeeld uit de Bondsrepubliek Duitsland of andere staten van de Europese Unie, maar ook in bedrijfsobligaties. De obligaties kunnen verschillende looptijden en, indien van toepassing, valuta’s hebben, evenals de bijbehorende risico’s. In het algemeen worden deze fondsen echter aangeduid als solide, langlopende obligaties die, hoewel ze slechts een laag risico met zich meebrengen, ook slechts een klein rendement opleveren.

Hoe verschillen obligatiefondsen?

Het onderscheid tussen obligatiefondsen vloeit voort uit de mogelijkheid van verschillende landenbeleggingsfocus en de

verschillende beleggingsstrategieën met betrekking tot valuta, kredietwaardigheid en looptijdstructuur.

Het obligatiefonds behaalt zijn rendement door de volgende factoren: inkomsten uit opgebouwde rentebetalingen, inkomsten uit waardeveranderingen (koers inkomsten) en handel in de effecten.

De renteopbrengst is vast en maakt deel uit van de bijzondere zekerheid van deze obligaties. De waarde van de obligaties kan echter veranderen. In het algemeen kan worden vastgesteld dat wanneer de algemene rente of de basisrente laag is, de prijzen van obligaties met een hoge, vaste rente de neiging hebben te stijgen, terwijl in het tegenovergestelde geval, wanneer de rente hoger is, de waarde van obligaties met een hoge, vaste rente daalt.

Een obligatiefonds is ook anders wat betreft de obligatie. Obligaties voor vastrentende overheidsobligaties in het EU-gebied worden doorgaans als veilig beschouwd, terwijl een obligatie buiten het economische gebied van de EU meer risico’s met zich meebrengt, maar ook een grotere kans op rendement. In dit opzicht kan men concluderen dat een obligatiefonds ook qua beleggingsdoelstelling verschilt.

Waarmee moet rekening worden gehouden bij obligatiefondsen?

Obligatiefondsen worden al lange tijd beschouwd als een relatief veilige belegging, omdat de koersschommelingen meestal minder uitgesproken zijn dan bij aandelenfondsen. Ze hebben echter de neiging om een lager rendement op te leveren. Deze zekerheid kan echter ook bedrieglijk zijn, en aan de andere kant kan het rendement hoger zijn dan menigeen aanneemt. Het hangt af van de samenstelling van de beleggings focus en de daaruit voortvloeiende risico’s, zoals het valutarisico voor investeringen buiten Duitsland en de EU. In het geval van obligaties in bedrijven, het risico van verlies, wat vrij zeldzaam is voor staatsobligaties.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de kostenstructuur van dergelijke investeringen. In tijden van lage rentes en lage rendementen zijn fonds- en distributiekosten belangrijker.