Online platform

Telkens weer vertellen bedrijven ons dat digitalisering een van de grootste uitdagingen voor de toekomst is. Vooral de banken hebben met dit onderwerp te maken. Zij staan voor grote uitdagingen door de digitalisering van de financiële diensten. De zogenaamde Fintech-bedrijven hebben deze verandering in de financiële dienstverlening al onderkend. Ze weten dat het moeilijk is om je een samenleving voor te stellen zonder internet. Sommige van deze Fintechs zijn online platforms. Aangezien online platforms echter niet alleen aanwezig zijn in de financiële dienstensector, is dit wiki-artikel bedoeld om de betekenis van de term online platform in het algemeen uit te leggen, om te laten zien op welke gebieden online platforms worden gebruikt en om zich vervolgens te richten op platforms voor crowdinvesting.

Betekenis Online Platform

De term online platform wordt vaak gebruikt als synoniem voor de term community platform. De Duden noemt zelfs alleen het basiswoord gemeenschap. Dit toont aan dat het creëren van online platforms een nieuwe ontwikkeling is. Dit is een internetnetwerk dat zijn leden in staat stelt om een grote verscheidenheid aan functies te gebruiken, zoals chatsystemen, het delen van bestanden of zelfs forums. Om deel te nemen aan zo’n online platform is registratie vaak noodzakelijk. In de meeste gevallen bevatten de toegangsgegevens gebruikersnamen die een lid kan gebruiken om contact op te nemen met andere leden.

Verschillende gebieden voor online platforms

Een van de bekendste online platforms is het sociale netwerk Facebook. Alleen al op dit netwerk zijn meer dan een miljard leden geregistreerd. Het aantal leden neemt dagelijks toe.

Ook zakelijke netwerken worden steeds populairder. Bedrijven gebruiken deze internetnetwerken als rekruteringsinstrument. Het online platform biedt een marktplaats voor werknemers en werkgevers. Volgens het statistiekportaal Statista is de Xing-carrièresite de nummer één onder managers die online platforms gebruiken om te zoeken naar hooggekwalificeerde werknemers.

De situatie is vergelijkbaar voor het zoeken naar huisvesting. Er zijn verschillende websites waar ook een online marktplaats wordt gecreëerd om het makkelijker te maken voor huurders om een woning te vinden en tegelijkertijd verhuurders te helpen bij het huren van een appartement.

Ook het nut van interne universitaire communicatie via online platforms is door de universiteit niet onopgemerkt gebleven. Universiteiten stellen hun studenten daarom in staat om via online netwerken actuele onderwerpen, cursusinhoud en examens met elkaar te bespreken. Docenten hebben de mogelijkheid om uitgebreide documenten over de inhoud van de cursus in gebundelde vorm te uploaden via het internet, zodat studenten de gegevens op elk gewenst moment kunnen downloaden.

Crowdinvesting Platforms

Er zijn vele andere gebieden waar online platforms worden gebruikt. In de financiële en beleggingsindustrie zijn online platforms ontstaan als nieuwe knooppunten voor investeerders en kapitaal zoekers, bijvoorbeeld voor de innovatieve investeringsvorm van crowdinvesting.

Het eerste algemene crowdinvesting platform werd in 2009 in de VS gelanceerd onder de naam ProFunder, maar verdween twee jaar later van het toneel. In datzelfde jaar verscheen de BrewDog-brouwerij in Europa op dit gebied, die in staat was om 1.300 investeerders aan te trekken voor een project op haar eigen website, d.w.z. zonder een tussenliggend platform, en zo £2,2 miljoen op te halen. De eerste crowd-beleggingsplatformen werden vervolgens opgericht in Zwitserland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland. Crowdinvesting vindt plaats op het internet op platformen die meestal meerdere projecten presenteren en voorstellen voor investeringen doen. Zelfs kleine hoeveelheden kapitaal kunnen worden geïnvesteerd in grote of nog minder grote projecten. De platforms vervangen de gebruikelijke tussenpersonen voor klassieke beleggingen en bieden transparante informatie over de beleggingsobjecten, de financieringsvorm en het aanbiedings platform zelf. Crowd-beleggingsplatformen besparen op de administratie- en advieskosten die andere financiële dienstverleners nodig hebben en kunnen in plaats daarvan een hoger rendement bieden. Volgens de branchevereniging German Crowdfunding Network zijn er momenteel 53 platforms in de Duitstalige markt die reclame maken voor crowdinvesting. Een aantal dat bijna maandelijks verandert, maar de markt is nog steeds zeer dynamisch. Terwijl veel startende bedrijven zich vestigen om hun crowdinvesting-bedrijfsmodel te lanceren en sommige van het toneel verdwijnen, ontstaan er ook een aantal platforms die succesvol zijn in de markt en die hun crowdinvesting-projecten met succes communiceren.