Participatie Lening

De participatielening is een vorm van lening die onder andere wordt gebruikt voor crowdinvesting.

De aandelenlening is een speciale vorm van lening. De kredietverstrekker participeert in de winst of de omzet van een bedrijf of onderneming waarvoor hij zijn kapitaal voor een bepaald doel heeft geïnvesteerd. Een extra rentevoet is mogelijk, maar moet een ondergeschikte rol spelen.

De renteovereenkomst bestaat uit een combinatie van de winstdeelname en een vast rentepercentage, zodat de kredietverstrekker in geval van verlies recht heeft op een minimum rentepercentage.

Algemene term mezzaninekapitaal

Om deze reden worden aandelen leningen ook meegeteld als mezzaninekapitaal. Door het kenmerk van winstdeelname combineren ze een kenmerk van eigen vermogen met dat van vreemd vermogen, omdat er bijvoorbeeld ook een terugbetalingsverplichting en een tijdslimiet is.

Participaties leningen worden beheerd als passiva op de balans van de inlenende onderneming en maken daarom deel uit van de schuld kapitaalratio.

De participatielening wordt vaak verward met een slapende participatie of slapende vennootschap, maar er zijn doorslaggevende verschillen. De investeerder in een slapende vennootschap krijgt enerzijds meer rechten, maar participeert anderzijds vaak ook in het verlies van een onderneming.