Pensioenopbouw

Met een particuliere pensioenregeling kunt u uitzoeken welke vorm van sparen voor u geschikt is, afhankelijk van uw risicotolerantie en financiële omstandigheden.

De particuliere pensioenvoorziening is een langdurige, zelfstandig gerealiseerde vermogensopbouw.

Jongeren zijn zich vaak niet bewust van hoeveel geld ze op hun oude dag nodig hebben, en de pensioenplanning is voor hen een nogal abstract onderwerp. Zij zullen echter het langst lijden onder het dalende niveau van het overheidspensioen. Het wettelijke pensioenfonds draagt nu al de zware last van een steeds verder vergrijzende bevolking.

Waarom wordt particuliere pensioenvoorziening steeds belangrijker?

Degenen die hun levensstandaard willen behouden tijdens de overgang naar hun pensioen, zullen het niet redden met het wettelijke pensioen alleen. Dit zal over enkele jaren een groot deel van de toekomstige gepensioneerden treffen. Zonder particuliere voorzieningen zullen veel werknemers moeten vrezen voor armoede op oudere leeftijd. Vanaf 2030 zal de hoogte van het wettelijk pensioen naar verwachting slechts ongeveer de helft van het laatste nettosalaris bedragen. Daarnaast treden er factoren op in de ouderdom die een veel hoger budget kunnen vragen, zoals de behoefte aan langdurige zorg. Het is daarom essentieel om hier in een vroeg stadium over na te denken en bijvoorbeeld bijdragen te leveren aan een particuliere pensioenregeling.

Wat zijn de mogelijkheden voor particuliere pensioenvoorzieningen?

Het treffen van een particuliere oudedagsvoorziening betekent dat er zelfstandig geld wordt gestort in een al dan niet gesubsidieerd spaarcontract van de staat. Het vinden van de juiste vorm van oudedagsvoorziening is niet zo eenvoudig en hangt af van de individuele eisen. Naast de wettelijke en bedrijfspensioenregelingen zijn er verschillende manieren om een particuliere oudedagsvoorziening te treffen:

Onroerend goed

Aandelenfondsen

Pensioenverzekering

Goud

Levensverzekering

Vastgoedbezit of vastgoedbeleggingen voor pensionering

Beleggers kunnen op verschillende manieren voorzieningen voor ouderdom treffen met onroerend goed. Voor veel Duitsers is het bezitten van een eigen appartement of huis erg populair. Iedereen die hiervan wil profiteren in de fase van zijn of haar professionele pensionering moet echter in staat zijn om de tijdige en volledige terugbetaling van de schuld en een op de leeftijd afgestemde omzetting te garanderen. Beleggers die niet over zo’n hoog niveau van eigen vermogen beschikken, kunnen nog steeds deelnemen in de materiële waarde van het vastgoed. Zij kunnen open-end vastgoedfondsen kopen of deelnemen in gesloten vastgoedfondsen, die echter met hoge verkoop- en administratiekosten worden belast. Een moderne variant van vastgoed participatie is het investeren in vastgoed via de menigte, die geen extra kosten met zich meebrengt. Met crowdinvesting in onroerend goed zijn zelfs zeer kleine bedragen voldoende om een hoog rendement op de particuliere pensioenvoorziening te behalen.

Aandelenfondsen als pensioenvoorziening

Met behulp van aandelenfondsen is het mogelijk om op de lange termijn het hoogste rendement op het ouderdomspensioen te behalen. Aandelenfondsen spreiden hun beleggingen over veel verschillende activa en zijn ook een veilige vorm van pensioensparen als een speciaal fonds. Fondsen, of ze nu vastgoed of aandelen bevatten, hebben echter specifieke risico’s waarmee rekening moet worden gehouden om te voorkomen dat het kapitaal voor de oudedagsvoorziening verloren gaat. In het geval van aandelenfondsen behoren de onvermijdelijke koersschommelingen tot deze risico’s. Hoe groter de risico’s die fondsbeheerders nemen bij het samenstellen van het fondsvermogen, hoe meer er gewonnen kan worden voor de ouderdom. Maar hoe groter de koersschommelingen van de aandelen waarmee de spaarders van het fonds moeten leven. Hoe langer ze hun geld sparen, hoe meer de schommelingen elkaar onder de streep in evenwicht houden. Aandelenfondsen zijn daarom vooral geschikt voor jongere spaarders. Slechts 25 euro per maand is genoeg om in de loop der jaren een fatsoenlijk resultaat te behalen met aandelenfondsen.

Pensioenverzekering voor ouderdom

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verzekeringen die uitsluitend met particuliere bijdragen worden gefinancierd en pensioenverzekeringen zoals Riester, die worden aangevuld met overheidstoelagen of gekoppeld zijn aan belastingvoordelen zoals het Rürup-pensioen. Een Riester-contract houdt rekening met de verschillende veiligheidsbehoeften van de spaarders. Risicomijdende beleggers maken gebruik van bankspaarplannen en pensioenverzekeringen. Beleggers die op het rendement zijn gericht, betalen voor fonds spaarplannen. Een voordeel van het Riester-pensioen is dat zelfs bij een zeer volatiele fonds spaarregeling het spaargeld en de overheidstoelagen gegarandeerd blijven staan voor de pensionering. In het geval van een particuliere pensioenverzekering verminderen aanzienlijke verzekeringskosten het rendement voor de betaler. Spaarders die kiezen voor klassieke pensioenverzekeringen moeten ook rekening houden met verliezen als gevolg van de lange periode van lage rente.

Goud als vorm van pensioenvoorziening

De meeste Duitsers zien goud als een veilige vorm van oudedagsvoorziening, omdat dit goed zijn waarde nooit zal verliezen en als valuta vervanger kan dienen. Goud levert echter geen rente of dividend op en is onderhevig aan wisselkoersschommelingen omdat het in dollars wordt verhandeld. Bovendien kunnen prijsschommelingen op de wereldmarkten tot verliezen leiden als het goud opnieuw moet worden verkocht. Het edelmetaal is daarom beter geschikt als aanvulling op de pensioenvoorzieningen, als diversificatie van een evenwichtige portefeuille of als activa basis voor toekomstige generaties. Weddenschappen op de ontwikkeling van de goudprijs door middel van afgeleide financiële producten wordt niet aanbevolen als pensioenvoorziening.

Ouderdoms bescherming door middel van een levensverzekering

Een levensverzekering is ongeschikt als voorziening; spaarders binden zich voor vele jaren aan een inflexibel en duur contract. Als de verzekering voortijdig wordt beëindigd, verliezen de verzekerden een deel van hun premie. Bovendien moeten de verzekerden hun gezondheidstoestand bekend maken en deze beïnvloedt het resultaat van het spaarproces via de premies. Hoewel de rente relatief veilig is, is deze al jaren zeer laag met conventionele levensverzekeringen. In tegenstelling tot een particuliere pensioenverzekering kan een levensverzekering slechts als een enkele premie worden uitbetaald.

Conclusie

De particuliere oudedagsvoorziening omvat een breed scala aan mogelijkheden. Elke belegger kan uitzoeken welke vorm van sparen voor hem of haar geschikt is, afhankelijk van zijn of haar risicotolerantie en financiële situatie. Indien nodig helpt de staat het resultaat te verbeteren. Doorslaggevend voor de hoogte van het pensioen dat naast het wettelijke pensioen wordt verdiend, is echter dat werknemers of zelfstandigen überhaupt gaan sparen. Hoe eerder de particuliere voorziening begint, hoe minder de spaarder zich op zijn oude dag zorgen hoeft te maken dat zijn geld misschien niet genoeg is.