Premie

In de financiële sector is een premie een toeslag of premie die bovenop de aankoopprijs of de nominale waarde wordt geheven.

Of het nu gaat om krediet, fondsen of aandelen: wie geld leent of investeert, moet ervoor betalen. De term “premie” wordt in dit verband vaak gebruikt, ook wel premium, premie of emissietoeslag genoemd. Waar gaat het dan om, en wat moeten leners of investeerders weten?

Hoe wordt een premie gedefinieerd?

Iedereen die geld leent van een bank moet de kosten ervan betalen. Deze kosten worden bij het bedrag van de lening opgeteld. Deze toeslag in de vorm van rente en vergoedingen staat bekend als een “premie”. Het terug te betalen bedrag van een lening is dus hoger dan het geleende geld. Als lener weet u meestal dat er kosten zijn die bovenop het leenbedrag moeten worden terugbetaald. Rente is echter meestal het eerste waar ze aan denken, zodat veel kredietnemers minder bekend zijn met de term “premie”.

Waarom is een premie nodig voor een lening?

De financierende bank berekent een nominale rente voor het geleende geld. Dit rentetarief is gebaseerd op het niveau van de algemene rentevoet op de markt. Dit betekent dat de bank niet volledig vrij is om haar krediet tarief vast te stellen, maar zich eerder moet laten leiden door de omstandigheden op de markten. Vooral in een fase van lage rente, zoals nu al enkele jaren het geval is op de kapitaalmarkt en de financiële markten, krijgt een lener goedkoop geld, terwijl de banken vrij gematigde kosten in rekening mogen brengen om te kunnen concurreren om solvabele klanten. De bank heeft echter een zekere hoeveelheid werk in de verwerking en goedkeuring van de lening. Zij moet haar klant adviseren, zij voert de kredietcontrole uit, opent de rekening en stelt de leningsovereenkomst op. Ook al zijn de interne procedures van de bank grotendeels geautomatiseerd en vereenvoudigd door slimme IT-programma’s, toch moet de bank bepaalde processen doorlopen totdat de lening wordt goedgekeurd. Deze inspanning kan worden gefinancierd met een premie op het geleende bedrag. Er is hier nauwelijks ruimte voor onderhandeling voor de klant en daarom is deze premie een vast onderdeel van de lening. Ook is er vaak weinig ruimte voor onderhandelingen over het bedrag.

Hoe verschillen premie en korting?

Een korting is het tegenovergestelde van een premie: het is een korting of korting. Soms wordt ook de term “Damnum” gebruikt. Net als de premie wordt de korting in principe vrij onderhandeld tussen de handelspartners, waarbij de klant meestal gebonden is aan de specificaties van de bank. Er is echter geen wettelijk vastgelegd tarief voor premie en korting. Een waarde van maximaal zeven procent wordt beschouwd als een indicatie, die nog steeds kan worden geaccepteerd door een lener of een belegger. Overigens is een korting op aandelen wettelijk niet toegestaan, maar het speelt wel een rol bij obligaties. Indien voor aandelen een korting is overeengekomen, zou de rente toenemen omdat de rente wordt betaald over de nominale waarde van het aandeel. In het geval van obligaties is de disconteringsvoet bedoeld om de rente van reeds uitgegeven obligaties aan te passen aan de actuele rentestand op de markt. Als de rente op de markt stijgt, worden obligaties met een lagere rente meestal met korting verkocht. Anders heeft het voor de belegger geen zin om te beleggen in een obligatie met een lage rente.

Waar wordt een premie daadwerkelijk toegepast?

De premie wordt niet alleen gebruikt voor een lening. Dit wordt bijvoorbeeld overeengekomen bij de uitgifte van effecten of aandelen. Als u bijvoorbeeld een aandeel koopt voor de prijs van 100 euro en de premie is drie procent, dan betaalt de belegger in totaal 103 euro. De waarde van het aandeel blijft daarentegen ongewijzigd op 100 euro. In het geval van aandelen is het agio dus het verschil tussen het nominale bedrag en het uitgiftebedrag, waarbij het uitgiftebedrag overeenkomt met de huidige koers. Bij de aankoop van aandelen in een fonds moeten beleggers de contractueel overeengekomen premies en kortingen goed in de gaten houden. Ze verschillen van bank tot bank, hoewel het verschil meestal maar klein is. Sommige banken geven fondsen uit zonder front-end load. Directe banken gebruiken dit instrument vaak als een tijdelijke reclame maatregel om hun klanten te stimuleren om spaarplannen voor specifieke fondsen op te zetten. Dit type belegging wordt aanbevolen voor beleggers die enige kennis hebben van fondsen en er zeker van zijn dat ze hun keuze online kunnen maken bij een directe bank. De emissie toeslag ligt meestal tussen één en zes procent op de aflossingsprijs. De premie is bedoeld om de verdeling van het fonds te financieren, d.w.z. het is een kostenpost die de belegger moet dragen.

Bij de aankoop van een obligatie heeft een premie een ander effect. Hier koopt de belegger minder eenheden tegen een overeengekomen premie. De premie is meestal gekoppeld aan obligaties die in een fase van hoge rente zijn uitgegeven en die een navenant hoge rente beloven. Er is veel vraag naar dergelijke effecten in een fase van lage rente. Om de prijs van deze obligaties op te drijven, wordt een premie afgesproken die de effectieve rente direct verlaagt.

Welk effect heeft een premie op de rente?

Voor een lening wordt de premie berekend over de nominale waarde. De rentebetalingen maken dus geen deel uit van de premie. Desalniettemin heeft de premie een effect op de rentetarieven, aangezien deze de effectieve rente en daarmee de totale kosten van de lening verhoogt. De lener betaalt de premie over de gehele looptijd van de lening, mits de lening een bulletlening is. Indien een annuïtaire lening wordt overeengekomen, wordt de premie bij elke aflossing verlaagd. De premie wordt dus meestal betaald door de lener, omdat hij degene is die de uitkering ontvangt. De kredietverstrekker verstrekt de lening, hij is de ontvanger van de premie.

Dit geldt ook voor de aankoop van een effect. Dus als indicatie voor de koper of de lener moet bij het vergelijken van aanbiedingen rekening worden gehouden met een premie. Op die manier vermijdt men dat men een geldschieter of beleggingsmaatschappij kiest die te veel kost.

Conclusie: Bij de beslissing moet rekening worden gehouden met een premie.

Zowel als lener als als belegger moet u weten hoe een premie is gedefinieerd en welke rol deze speelt. Het is vooral belangrijk om op te merken dat het in vergelijking moet worden bekeken voordat er een beslissing wordt genomen over een bank of beleggingsmaatschappij. Uiteindelijk staat de premie voor kosten die de lener of investeerder moet dragen. Dus als u een lening wilt afsluiten tegen een redelijke prijs of wilt investeren in fondsen tegen een redelijke prijs, moet u de premie niet uit het oog verliezen. De premie is ook belangrijk bij de aankoop van aandelen of obligaties en mag niet buiten beschouwing worden gelaten bij de aankoopbeslissing. Bovendien mag het onder geen beding worden verward met de korting. Dit is een korting, die ook overeenkomt met een kostenpost, maar die eerder wordt gebruikt voor obligaties en daar wordt gebruikt om de vraag naar obligaties uit een hoogrentende fase te beheersen.