Robo Adviseur

Hoofdagent theorie

De relatie tussen een adviseur of tussenpersoon en zijn opdrachtgever wordt, zoals sommige voorbeelden duidelijk laten zien, gekenmerkt door een onbalans - dit wordt ook wel de principaal-agent relatie genoemd. De principaal-agent theorie stelt dat er een principaal (de principaal, in dit geval de opdrachtgever) en een aannemer (de agent, in dit geval de adviseur) is. De consultant heeft een kennisvoorsprong op de klant. Een mogelijk economisch conflict voor de adviseur zou er dus in kunnen bestaan dat hij de klant een passende investering doet die voor hem minder rendabel is.

Zoals hierboven beschreven zijn er in principe wettelijke voorschriften voor het adviseren en bemiddelen van financiële beleggingen. Een aanvullende oplossing voor een dergelijk probleem kan echter ook het scheppen van vertrouwen zijn.

Nieuwe ontwikkeling naar zelfbeschikking

Aangezien met name het vertrouwen in het bankadvies na de financiële crisis is geschaad, is er een tendens naar zogenaamde zelf beslissers. Zoals de naam al aangeeft, informeren steeds meer beleggers zichzelf en minimaliseren zij de behoefte aan extern advies. De aanbiedingen op het internet met bijbehorende vergelijking portalen en financiële blogs zijn de laatste jaren snel toegenomen, wat ook heeft bijgedragen aan de opleving van de zelfbeschikking machine.