Trustees

Trustees zorgen er, bijvoorbeeld in het geval van crowdinvesting, voor dat de transactie veilig en soepel verloopt; dit wordt geregeld in de trustovereenkomst.

Een Trustee is een particulier of rechtspersoon aan wie een recht contractueel wordt overgedragen door een derde partij (de Kolonist) op voorwaarde dat dit recht niet wordt uitgeoefend ten gunste van de Trustee. Deze relatie wordt ook wel trusteeship genoemd. De trust wordt beschouwd als een zekerheid voor alle personen, bedrijven of instellingen die betrokken zijn bij een contractvorm. Alle rechten en plichten van de curator zijn geregeld in een trustovereenkomst.

Vormen van trustschap

Er is geen uniform uiterlijk van een trust, het is niet wettelijk geregeld. Er zijn echter universele kenmerken: een gevolmachtigde moet betrouwbaar en ongeĆÆnteresseerd zijn met betrekking tot zijn bevoegdheden en oefeningen voor de kolonist. Trustees kunnen notarissen, banken, zogenaamde trustbedrijven of een accountant zijn.

De meest voorkomende curatoren zijn curatoren in deze vormen:

Uitvoerende Trust

De Trustee verwerft de volledige externe rechten op het Trust-Eigendom, dat wil zeggen dat hij eigenaar wordt van het Trust-Eigendom.

Autorisatie trust

Het Trustbezit wordt niet overgedragen aan de Trustee, die er alleen op eigen naam over mag beschikken.

Juridisch Vertrouwen

Deze worden voornamelijk gebruikt om de activa van afwezige of onbekwame personen (bijvoorbeeld executeurs-testamentair, faillissements- of curatoren) veilig te stellen en te beschermen.

Hoe gebruikt Crowdinvesting het vertrouwen?

Volgens het Duitse Wetboek voor Investeringsbeheer (KAGB) moeten kapitaal beheerders een bewaarder aanstellen om de bewaring van de activa over te nemen. Dit kan een trustee zijn. De Federale Financiƫle Toezichtautoriteit (BaFin) heeft een controlefunctie met betrekking tot het mandaat. Deze wettelijke verplichtingen gelden niet voor aanbieders van Crowdinvesting, maar het is in het belang van alle partijen die betrokken zijn bij een Crowdinvesting om een gevolmachtigde aan te stellen om de veiligheid en een vlotte afhandeling te garanderen. Om deze reden wordt het kapitaalbeheer meestal ook door trustees uitgevoerd.