Vaste activa

De reële waarde is een gebruikswaarde van de activa die onafhankelijk is van de marktontwikkelingen - in tegenstelling tot de marktwaarde (reële waarde) en de gekapitaliseerde winst waarde.

In de regel heeft dit betrekking op de waarde van het onroerend goed en de grond.

Berekening van de reële waarde

Het materieel vast actief wordt berekend door optelling van de som van de redelijke productiekosten van een onroerend goed, waarop vervolgens eventuele bijzondere waardeverminderingen in mindering worden gebracht. De uitdaging is hier om deze kosteneenheden zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, aangezien de productiekosten en de bijzondere waardeverminderingen niet altijd duidelijk kunnen worden gekwantificeerd op een voor inflatie gecorrigeerde wijze. De uitgaven voor oude verwarmingssystemen of andere structurele maatregelen worden in voorkomend geval forfaitair bepaald. De deskundige waardering van de afzonderlijke kosteneenheden is daarom essentieel voor de totale berekening van de waarde van de activa.

Wanneer wordt het materieel actief gebruikt?

Het materieel actief wordt altijd gebruikt wanneer het niet mogelijk is om de geactiveerde inkomsten waarde te bepalen, als er bijgevolg geen inkomsten uit een onroerend goed zijn gegenereerd.

Voorbeeld: Een echtpaar wil graag hun woonhuis verkopen. Aangezien zij zelf geen huur hebben betaald en er geen vergelijkbare eigendommen en percelen in de buurt met pacht kunnen worden gebruikt voor de vergelijking, kan de gekapitaliseerde inkomsten waarde niet worden bepaald en kan de berekening van de netto contante waarde met behulp van de netto-inventariswaarde methode dus niet worden toegepast.