Vastgoedontwikkelaar

De ontwikkelaars zijn bouwbedrijven die de woning- en utiliteitsbouw uitvoeren en deze commercieel verkopen. De projectontwikkelaar is vaak de eigenaar van de grond en treedt dus ook op als bouwheer voor overheden en bouwbedrijven. Na of tijdens de bouw worden de onroerende goederen of afzonderlijke eenheden daarvan verkocht en bij notariële akte aan de koper overgedragen. Dit is het belangrijkste verschil tussen een projectontwikkelaar en een bouwbedrijf dat bouwt op een terrein dat al eigendom is van de opdrachtgever.

Ontwikkelaar & vastgoedkoper

De ontwikkelaar bouwt met eigen en/of gefinancierd geld op eigen risico. Na de verkoop van een eenheid krijgt hij van de koper kortingen op reeds geleverde diensten, zoals de aankoop van grond of de bouw van het casco. Totdat de werkzaamheden zijn voltooid en de contractuele diensten volledig zijn betaald, is de koper nog niet de eigenaar van de eenheid. Hierdoor draagt de vastgoedkoper minder verantwoordelijkheid, maar heeft hij geen inspraak en nauwelijks invloed op eventuele veranderingen. Alleen de projectontwikkelaar heeft het recht om toezicht te houden op de diensten tijdens het bouwproces en om de aanvaardingen uit te voeren tijdens de bouw van het onroerend goed.

Het ontwikkelaars contract

Aangezien het contract tussen de ontwikkelaar en de koper meestal wordt gesloten op een moment dat de bouwwerkzaamheden nog niet zijn voltooid, is het contract voor de ontwikkelaar juridisch gezien een mengvorm van een aankoopcontract en een contract voor werk en diensten. De elementen van het contract voor werkzaamheden en diensten zorgen ervoor dat de koper van een onroerend goed in staat zal zijn om het te bouwen in overeenstemming met het contract op basis van de overeengekomen bouwspecificaties en de te betalen voorschotten te bepalen op basis van de status van de bouw. De contractuele relatie leidt dus tot rechten en plichten voor zowel de ontwikkelaar als de koper. Het vastgoedontwikkeling contract is geregeld in de Makelaars- en Projectontwikkelaarsverordening (MABV). Op 1 juli 2008 is ook de Duitse wet op de contracten voor projectontwikkelaars (BTVG) in werking getreden om kopers te beschermen die een onroerend goed van een projectontwikkelaar kopen voor de voltooiing ervan.

De projectontwikkelaar vanuit juridisch oogpunt

Om de activiteiten van een projectontwikkelaar te kunnen uitvoeren, is een vergunning nodig, die is gedefinieerd op basis van § 34c van het Duitse wetboek van industrie. De Makelaars- en Ontwikkelaarsverordening (MaBV) houdt toezicht op de activiteiten van een projectontwikkelaar door het opstellen van een jaarverslag. Het gaat er hier om aan te tonen dat het door de koper ter beschikking gestelde kapitaal daadwerkelijk voor het beoogde doel is gebruikt.

Hoe herkent u een gerenommeerde vastgoedontwikkelaar?

Geschiedenis van de projectontwikkelaar: Als hij al enkele jaren succesvol is in het bedrijfsleven, kan men ervan uitgaan dat hij een solide bedrijf is.

referenties: Als hij al veel objecten met overeenkomstige kwaliteit heeft gerealiseerd, kunt u zelfs de ernst ervan laten bevestigen door eerdere kopers.

Kredietwaardigheid: Vraag de bank van de ontwikkelaar naar zijn kredietwaardigheid - als het bedrijf een goede reputatie heeft, zullen we geen bezwaar maken.