Vermogensbeheer

Een derde partij wordt belast met de beleggingsbeslissingen voor het vermogen van de klant en treedt op als vermogensbeheerder. Deze benaming is niet wettelijk beschermd, hoewel ze wijder verbreid is dan de overeenkomstige benaming van de financiële portfoliomanager, wat correct is vanuit het oogpunt van het bankentoezicht.

Bancair advies bij krediet- en financiële instellingen is bijzonder wijdverbreid. Door de besparingen bij banken en de toename van financiële producten worden bankadviseurs steeds vaker uitgedaagd om veel klanten in korte tijd te adviseren over een groot aantal producten, waardoor beleggers bijzondere aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van de adviezen die zij ontvangen.

Fondsbeheerders krijgen de opdracht van een fonds bedrijf om een fonds te beheren en te administreren met als doel een maximaal rendement te behalen met een risicobeoordeling voor de klanten, d.w.z. de beleggers. Zij zijn degenen die de concrete investeringsbeslissingen nemen voor hun investeerders.

Financiële beleggings tussenpersonen bestaan voor het adviseren en bemiddelen van kapitaal beleggingen en zijn sinds 2013 onderworpen aan een vergunningsplicht. Zij kunnen bemiddelen en adviseren over kapitaalinvesteringen, onafhankelijk van overkoepelende instanties zoals kredietinstellingen of beleggingsmaatschappijen.