Vermogensbeheerder

Veel financiële dienstverleners bieden daarom professioneel vermogensbeheer aan door middel van de ondersteuning van een vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder bewaakt de portefeuille, volgt of ontwikkelt een beleggingsstrategie en geeft uiteindelijk de eigenaar van de portefeuille aanbevelingen voor beslissingen of heeft zelfs de bevoegdheid om zelfstandig beleggingsbeslissingen te nemen. In dit opzicht is een vermogensbeheerder ook anders dan een beleggingsadviseur, die veel beleggers kennen van hun huisbank. Professionele vermogensbeheerders worden zowel in de institutionele sector als door particuliere beleggers gebruikt. Als de vermogensbeheerder over een uitgebreide beslissingsbevoegdheid beschikt, moet hij of zij een vergunning voor vermogensbeheer krijgen van de Federale Financiële Toezichtautoriteit (BaFin).

Exchange Traded Funds - ETF

Exchange Traded Funds zijn een mogelijkheid om te beleggen in op de beurs verhandelde effecten. Lees wat een ETF is en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

ETF’s (Exchange Traded Funds) zijn op de beurs verhandelde beleggingsfondsen die een index volgen, zoals de DAX.

ETF’s (Exchange Traded Funds) zijn op de beurs verhandelde beleggingsfondsen die een index volgen, bijvoorbeeld de DAX. De DAX vermeldt regelmatig de aandelenwaarde van de 30 belangrijkste Duitse bedrijven. De prestaties van ETF-beleggingsfondsen ontwikkelen zich altijd parallel aan de prestaties van de DAX. Een DAX ETF volgt daarom altijd de onderliggende waarde van het op de beurs verhandelde aandeel. Andere landen hebben ook een toonaangevende index, bijvoorbeeld CAC40 (Frankrijk), Nikkei (Japan), FTSE (Groot-Brittannië) en Dow Jones (VS). Een index kan worden beschouwd als een beursbarometer, die een samenvatting geeft van bepaalde vermogenswaarden van de bedrijven die in de index zijn opgenomen. De index van de DAX ETF ontwikkelt zich altijd op dezelfde manier als de aandelenindex. Het eenvoudige principe is dat de DAX ETF stijgt wanneer de onderliggende aandelenindex op de beurs in waarde stijgt en daalt wanneer de onderliggende waarde een verlies opneemt. Beleggers nemen voor 100 procent deel aan de verdere ontwikkeling van de onderliggende waarde.

Wat onderscheidt ETF’s van klassieke fondsen?

ETF’s verschillen van klassieke indexfondsen in die zin dat beleggers ze op eigen verantwoordelijkheid op de beurs kunnen verhandelen. Particuliere beleggers krijgen toegang tot deze beurshandel via de service van online brokers, waar ze een handelsrekening openen met een bijbehorende vereffeningsrekening en betalen in een minimum kapitaalsom. Op deze manier kunnen particuliere beleggers hun beurshandel op eigen verantwoordelijkheid uitvoeren en hun fonds deelbewijzen sneller kopen en verkopen. Aangezien het in kaart brengen van de indices (onderliggende instrumenten op de beurs) relatief eenvoudig is, zijn de fonds bedrijven niet afhankelijk van het actief laten beheren van hun fondsen door fondsbeheerders. Directe handel op de beurs via online brokers bespaart kosten en is ongecompliceerd omdat beleggers snel en onafhankelijk kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden en hun fonds deelbewijzen op elk moment tijdens de normale handelsuren kunnen kopen en verkopen. Ook de prijsafspraken spelen hierbij een belangrijke rol. Exchange Traded Funds worden verhandeld op basis van real-time koersen, d.w.z. dat hun koers voortdurend wordt aangepast aan de index van het onderliggende instrument. Klassiek verhandelde fondsen daarentegen reageren niet op volatiele marktbewegingen en stellen de prijs slechts eenmaal per dag vast, waardoor beleggers niet dicht bij de markt gebeurtenissen kunnen handelen. ETF’s worden verkocht tegen een emissievergoeding, ook wel een premie genoemd. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met orderkosten, spreads, pips en de bid/ask spread (0,05 tot 0,5%).

Het is nu duidelijk dat passief beheerde fondsen een voorsprong hebben op actief beheerde fondsen, vooral omdat maar weinig fondsbeheerders erin slagen om hun benchmark index te overtreffen en zo aanzienlijke rendementen te genereren. Bovendien worden ze vaak gekenmerkt door nog hogere managementvergoedingen, waardoor het beleggingsrendement aanzienlijk lager is. Een ETF daarentegen repliceert haar onderliggende waarde 1:1 zonder de actieve betrokkenheid van fondsbeheerders.