Waardestijging

De waardevermeerdering van een onroerend goed is afhankelijk van verschillende factoren die van belang zijn voor de aankoop van en investering in een onroerend goed.

De waarde van een woning kan in de loop van de tijd aan bepaalde schommelingen onderhevig zijn. Als financiële investering biedt een vastgoedbelegging in het beste geval een goed rendement, maar de mogelijke waardevermeerdering van een vastgoedobject is afhankelijk van bepaalde factoren. Als deze in aanmerking worden genomen, kan de waarschijnlijkheid van een solide waardestijging worden beïnvloed.

De locatiefactor wordt als zeer belangrijk beschouwd voor de waardeontwikkeling van vastgoed. Enerzijds kan wat de vastgoedprijs opdrijft op het moment van investeren leiden tot een verdere appreciatie als zowel de macro- als de micro-locatie goede voorspellingen hebben voor de toekomst.

Overzicht van factoren die van invloed zijn op de waardegroei:

Locatie (macro en micro)

grote vraag met beperkt aanbod

Toestand en uitrusting

Eigendomswaarde

Marktwaarde en grondwaarde

De waarde en dus ook de waardevermeerdering van een object is niet alleen afhankelijk van het gebouw, maar ook van de bijbehorende grond. De zogenaamde grondwaarde wordt om de twee jaar geëvalueerd door deskundigen comités voor het hele federale grondgebied. De veiligste manier om de waarde van een woning te bepalen is het raadplegen van de marktwaarde (ook: de marktwaarde). Dit kan worden bepaald door taxateurs, wat de beste manier is om de waardevermeerdering van een object te kwantificeren.

Voordelen voor Crowdinvesting

Bij crowdinvesting in vastgoed is de kwaliteit van het vastgoedproject cruciaal. Als u goede projecten wilt aanbieden, moet u kritisch kijken naar de parameters voor een waardevast en waardeverhogend onroerend goed, de algemene voorwaarden van de financiering en de ervaring van de projectpromotor.