Stage Thump

JAARRESULTATEN 2018 - 2020

EXPORO VASTGOED

EXPORO VASTGOED

Sinds januari 2018 werd door Exporo Bestand al 2,55 miljoen Euro aan cash dividend uitgekeerd aan de belegger. Dit komt historisch gezien overeen met een jaarlijkse effectieve rente van 4,4% per jaar, wat 0,2% per jaar boven de verwachte rente van 4,2% per jaar lag. Bovendien heeft de vastgoedmarkt zich sindsdien zeer positief ontwikkeld, zodat er nu al een stijging van de waarde van de panden kon worden vastgesteld.

Sinds de start van Exporo zijn vastgoed objecten met een waarde van ongeveer 7 miljard euro grondig geanalyseerd. Alleen de meest veelbelovende objecten hiervan zijn op ons platform verschenen, en de gerealiseerde rendementen waren de basis voor de volgende jaarrekening - gespecificeerd voor ieder individueel vastgoedobject.

Download

Download als PDF