Macrolocatie

Bij de beoordeling van een vastgoed locatie richt de microsituatie het zicht op de regionale omgeving.

Locatie wordt beschouwd als het belangrijkste criterium bij de waardering van onroerend goed. De macro-locatie (Griekse macro: groot, breed) is een van de twee manieren om de locatie van een woning te beoordelen en houdt rekening met het grote gebied eromheen, de stad en de regio. De andere is de micro-locatie.

Kenmerken voor de macro locatie

Een blik op de microsituatie is een waardevolle indicator, zowel voor het bepalen van de marktwaarde van een woning vanuit het oogpunt van verkopers en investeerders als voor de beoordeling van geĆÆnteresseerde huurders en eigenaren. Kenmerken als de supraregionale vervoersverbindingen, de welvaart van de regio of de stad, of het culturele aanbod en de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en - heel banaal - de geografische indeling helpen daarbij. Stedelijk wonen of wilt u liever op het platteland wonen? Bergen, zee of vlakte?

De waardering van het onroerend goed is voor de macro locatie evenzeer afhankelijk van deze kenmerken.

Harde en zachte locatie faktoren

Bij het onderzoek naar de macro situatie kunnen de meer kwantificeerbare factoren zoals economische macht en infrastructuur worden afgezet tegen de meer subjectieve factoren zoals het culturele aanbod; we spreken van de zogenaamde harde en zachte factoren.

Zo is de emissiebelasting in de stad, zoals verwacht, hoger dan op het platteland, kan het aantal verenigingen en vrijetijdsvoorzieningen duidelijk worden bepaald of geschat. Zachte factoren in de macro situatie zijn dus de reputatie van een stad of regio, die ook investeerders en huurders emotioneel kunnen motiveren om voor of tegen een woning te kiezen en dus ook invloed hebben op de marktwaarde van de woning of het perceel.

Locatie analyses

Voor de beoordeling van de macro situatie kan ook een locatie-analyse worden gebruikt, bijvoorbeeld door deskundigen.

Een stad of regio wordt onderzocht en geƫvalueerd aan de hand van uniforme criteria. Hierbij gaat het meestal om economische factoren zoals koopkracht, economische groei, werkloosheid en specifieke factoren zoals leegstand, huurindex en gemiddelde bouwgrond/huisvestingskosten in het geval van locatie analyses voor onroerend goed.