Bouwkostenindex

De bouw prijsindex toont de ontwikkeling van de bouwprijzen voor de nieuwbouw en het onderhoud van woon- en bedrijfsgebouwen. De bouw prijsindexen hebben betrekking op een basisjaar, waarop de waarde van de nieuwbouw in euro’s betrekking heeft. Het resultaat is de huidige indexwaarde, gepubliceerd door het Federaal Bureau voor de Statistiek. Het kantoor bepaalt de index op kwartaalbasis. Aan het basisjaar, 2010, wordt de waarde 100 toegekend, analoog aan de consumentenprijsindex. De indexreeksen worden getoond, maandelijks en per kwartaal.

Prijsindexen in de bouw worden berekend voor

conventionele nieuwe gebouwen in de bouw (d.w.z. woon-, kantoor- en bedrijfsgebouwen)

Nieuwbouw van eengezinswoningen van geprefabriceerde bouw, bijvoorbeeld van hout

Nieuwbouw in de weg- en waterbouw

Onderhoud van woongebouwen.

Als we het hebben over het bouw prijsindexcijfer in de particuliere sector, dan hebben we het meestal over het prijsindexcijfer voor de bouw van woongebouwen.

Om het prijsindexcijfer te bepalen, worden de bouwprijzen voor bouwdiensten voortdurend geanalyseerd, omdat bouwdiensten gemakkelijker te vergelijken zijn dan complete gebouwen die volgens individuele specificaties zijn gebouwd. Zo worden prijzen berekend voor metsel- en betonwerk, loodgieterswerk en verwarming, ramen en deuren, steigers, daken, staalconstructie, waterdichtheid, timmerwerk en houtbouw.

Hoe de bouwprijs index wordt berekend

De vergeleken bouwprijzen zijn de marktprijzen die worden verkregen bij de gunning van de opdracht. Daartoe heeft het Federaal Bureau voor de Statistiek ongeveer 5.000 representatieve ondernemingen in de bouwsector geïnterviewd die in de betrokken maand hun contractueel overeengekomen prijzen voor diensten in de bouw, exclusief BTW, hebben gerapporteerd. In totaal worden 177 verschillende soorten bouwwerkzaamheden geregistreerd. In de volgende stap worden ze gebruikt om de gemiddelde prijsontwikkeling voor het betreffende serviceartikel te bepalen. Dit wordt nu gebruikt als basis voor de vergelijking van de bouwprijzen met de voorgaande periode. De resulterende indexen gaan samen in het prijsindexcijfer, dat zes weken na afloop van de verslagperiode wordt gepubliceerd. De indexcijfers van de bouwprijzen meten alleen de zuivere prijswijzigingen.

Voorbeeld: In vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar zijn de prijzen in de bouw momenteel naar verluidt met 1,6 procent gestegen. De index voor woongebouwen bedraagt momenteel 111,5 procent (waarden uit het 4e kwartaal van 2015). Voor kantoor- en bedrijfsgebouwen is dat 112 procent, telkens op basis van 2010 = 100 procent.

Voordelen van de bouw prijsindex

De prijsindex beschrijft wat bouwheren eigenlijk moeten betalen voor de bouwdiensten die ze bestellen. Het wordt ook gebruikt voor het berekenen van prijsopgaven van bouwbedrijven aan particuliere klanten voor nieuwbouw en renovatie. Tegelijkertijd is het een vergelijkend instrument voor bouwheren in hun kostenplanning.

De prijsindex wordt ook gebruikt om de waarde van onroerend goed te bepalen. Deze waardering is onder andere van belang bij het afsluiten van een nieuwe verzekering voor woongebouwen. De door de verzekeraars vastgestelde nieuwe waardefactor dient hier als basis voor de berekening van de waarde van het gebouw en dus van het te taxeren bedrag. In dit geval wordt de bouw prijsindex met correctiefactoren gebruikt om de waarde van het onroerend goed te berekenen, vergeleken met de waarde in 1914, die aangeeft wat een gebouw in 1914 zou hebben gekost. In vergelijking met de index waaruit een vervangingswaardefactor wordt berekend, is het nu mogelijk om te bepalen welke marktwaarde bijvoorbeeld een gebouw dat tussen 1914 en 2016 is gebouwd, heeft en welke waardevermeerdering het laat zien.

Bouwkosten door het BKI

Het overzicht van langere tijdreeksen wordt ook gepubliceerd door het Building Cost Information Centre van de Duitse Kamer van Architecten (BKI). Tegelijkertijd geeft het BKI Baukostenplaner uit, een vakboek of software waarmee architecten de kosten van nieuwbouw en renovatie van oude gebouwen plannen. Voor bouwheren is het belangrijk dat de architect die zij opdracht geven voor het bouwproject deze basisprincipes gebruikt voor de berekening. Er zijn compacte bouwkosten planners voor nieuwe en oude gebouwen, momenteel voor het jaar 2016, en klanten moeten vertrouwd zijn met deze planningshulpmiddelen en ze gebruiken voor hun bouw kostenbeheersing. BKi kosten planners worden ook aangeboden door tal van softwarebedrijven, ook voor gebouweigenaren.

Huidige ontwikkeling van de bouw prijsindex

Terwijl de prijzen voor nieuwbouw momenteel enigszins vertragen (2,8 procent) na aanzienlijke stijgingen in de afgelopen jaren, stijgen de prijzen voor cosmetische ingrepen sterk, vooral op het gebied van schilderwerk, dat met bijna acht procent is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het onderhoud van woongebouwen is in deze periode nog steeds met vier procent gestegen. Over het geheel genomen moeten bouwheren bij de planning van bouwprojecten een aanzienlijke stijging van de bouwprijzen blijven verwachten.

Bronnen:

Prijsindex voor gebouwen van het Federaal Bureau voor de Statistiek