Bouwkosten

Bouwkosten omvatten alle kosten die worden gemaakt bij de bouw van een gebouw. Op basis van de wettelijke bepalingen in DIN 276 omvat dit met name de volgende kostenverhoudingen:

Kosten van het onroerend goed

  • de kosten van de voorbereiding en de ontwikkeling van de structuur
  • de kosten van het gebouw zelf en van de bouwconstructies
  • Kosten voor buitenvoorzieningen
  • Kosten van bouwmateriaal
  • Bijkomende bouwkosten.
  • Bouwkosten

Concreet bestaan de bouwkosten voornamelijk uit de kosten van algemene bouwwerkzaamheden (ruwbouw en afwerking), inclusief de kosten voor het inrichten van de bouwplaats en de noodzakelijke sloopwerkzaamheden. Daarnaast is er het verwijderen van puin, ontwikkelingswerk voor het gebouw en op het terrein. Dit omvat ook de kosten van grondwerk, metselwerk, timmerwerk en isolatiewerkzaamheden. De kosten van dakbedekking, bliksem beveiligingssystemen en de interne riolering zijn ook inbegrepen.

Kosten van de verlenging

De uitgaven voor alle andere werkzaamheden worden de kosten voor de afwerking genoemd - totdat het gebouw is voltooid. In het geval van woningbouw zijn dit de kosten van de bekisting, bepleistering, binnenwanden, bekleding, vloeren en vloerconstructies, maar ook de kosten van alle technische installaties in het gebouw, bijvoorbeeld verwarmings- en watersystemen, schoorstenen of elektrische leidingen. Als er bijvoorbeeld alternatieve energieën voor de verwarming moeten worden gebruikt, kunnen gebouweigenaren subsidies aanvragen om de kosten te verlagen. Er moet op worden toegezien dat de aanvragen voor dergelijke subsidies vóór het begin van de bouw worden ingediend en dat de bevoegde autoriteiten deze hebben goedgekeurd. Als de bouw eenmaal is begonnen, is het niet meer mogelijk om subsidies aan te vragen. Ook moeten er vóór het begin van de bouw subsidieaanvragen worden ingediend. Deze subsidies kunnen beschikbaar zijn voor bouwers op basis van de huidige programma’s van KfW. Dit kan het geval zijn als het gebouw weinig energie verbruikt en wordt beschouwd als een efficiënte woning.

Incidentele bouwkosten

Steeds belangrijker (en duurder) zijn de bijkomende bouwkosten, vooral de kosten voor de architect, de bouwkundig ingenieur en de te betrekken burgerlijke ingenieurs, die voor aanvang van de bouw de bouwplanning tot aan het bouwcontract uitvoeren - met alle documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Onder bijkomende bouwkosten vallen ook de kosten voor de bouwvergunningen en alle andere bijkomende kosten die worden gemaakt. Voorbeelden: de kosten voor correspondentie en voor internet, de kosten voor verzekeringen en officiële tarieven en de financieringskosten, zoals rente of korting.

Op dit moment kunnen incidentele kosten een groot deel van de totale bouwkosten uitmaken. Ze bedragen 20 procent, soms zelfs bijna 25 procent.

Voorkomen van overschrijdingen van de bouwkosten

Het overschrijden van de bouwkosten is een van de meest voorkomende problemen in de bouw - het is vooral lastig voor de bouwers. Dit wordt meestal veroorzaakt door onvoorziene situaties tijdens de oplevering, wat betekent dat de aannemers aanvullingen, d.w.z. hogere betalingen, eisen van de opdrachtgevers. Deze kosten kunnen een negatief effect hebben op de totale bouwkosten. Het is daarom belangrijk dat opdrachtgevers dergelijke aanvullingen praktisch uitsluiten bij het opstellen van het bouwcontract. Een veelgebruikte optie is om voor elke afzonderlijke handel en voor de bouwfasen forfaitaire kosten af te spreken met het bedrijf dat de bouw uitvoert. Om het bouwproces altijd onder controle te hebben van de opdrachtgever, is het ook belangrijk dat er geen financiële voorschotten worden betaald, maar dat deze altijd in termijnen worden betaald - afhankelijk van het bouwproces en na voltooiing. Dit is het doel van de Makler- und Bauträgerverordnung MABV (Makelaars- en Ontwikkelaarsverordening). Veel bouwheren accepteren ongunstige voorwaarden in het bouwcontract en riskeren hoge extra kosten voor hun woningbouw.

Om de bouwkosten te berekenen

De bouw prijsindex en de bouwkostenindex zijn ook interessant voor de berekening van de bouwkosten. In het geval van de indexcijfers voor de bouwkosten wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van duidelijk omschreven diensten die worden verricht en betaald in het geval van nieuwbouw of onderhoud. Een index voor de bouwprijzen daarentegen geeft de prijsontwikkeling van de afzonderlijke productiefactoren weer, inclusief materiaal- en arbeidskosten. In Duitsland biedt het Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (kortweg BKI) ondersteuning bij de planning van de bouwkosten. Het biedt architecten en anderen die betrokken zijn bij bouwprojecten een database met bouwkosten.

Wilt u zien hoe de bouwkosten in een vastgoedproject worden vervangen? Bekijk onze Explainer-Video over het gebruik van de financiële middelen in een bouwproject.