Rendement

Rendement is een technische term die in de beleggingssector wordt gebruikt om de (meestal) jaarlijkse algemene prestaties van een investering te beschrijven en geeft dus aan hoe rendabel de desbetreffende investering is. Het wordt uitgedrukt als een percentage en dient als basis voor de vergelijking van de rentabiliteit van investeringsaanbiedingen. Hoewel het rendement als jaarlijks percentage van het geïnvesteerde kapitaal vaak overeenkomt met het rentepercentage, zijn deze twee waarden niet hetzelfde.

Rendement en rente

In tegenstelling tot de rente geeft het rendement (ook: effectieve rente) de werkelijke winst aan die met een investering wordt behaald, nadat alle andere kosten, zoals zachte kosten in gesloten beleggingsfondsen, en berekeningsfactoren in aanmerking zijn genomen. Afhankelijk van het type belegging kan het gaan om de premie, de looptijd, de vorm van de terugbetaling of de aankoop- en aflossingsprijs.

Bereken het rendement

Afhankelijk van de activaklasse zijn er verschillende factoren in de berekening van het rendement van een belegging die van invloed zijn op de werkelijke winst. Er is een groot aantal rendementsberekeningen beschikbaar op het internet voor dit doel.

De basisformule voor de berekening van het rendement is eenvoudig, het wordt berekend op basis van de verhouding tussen de winst en het geïnvesteerde kapitaal. De winst wordt dan heel anders berekend, afhankelijk van de activaklasse.

Om het rendement te kunnen blijven evalueren, moet rekening worden gehouden met de onzekerheid waarmee het rendement in de toekomst zal plaatsvinden, wat in dit verband risico wordt genoemd. De reden hiervoor is dat het rendement jaarlijks aan schommelingen onderhevig is. Een gebruikelijke risicomaatstaf is de VaR, de zogenaamde Value at Risk.

Rendement is een technische term die in de beleggingssector wordt gebruikt om de (meestal) jaarlijkse algemene prestaties van een investering te beschrijven en geeft dus aan hoe rendabel de desbetreffende investering is. Het wordt uitgedrukt als een percentage en dient als basis voor de vergelijking van de rentabiliteit van investeringsaanbiedingen. Hoewel het rendement als jaarlijks percentage van het geïnvesteerde kapitaal vaak overeenkomt met het rentepercentage, zijn deze twee waarden niet hetzelfde.