CFD - Contract for difference

Door het lage startkapitaal ontdekken steeds meer kleine beleggers de verleidelijke mogelijkheden van CFD-handel. Aandelenindexen en valutaparen zijn de meest populaire bases voor financiële derivatentransacties. Derivaten zijn effecten, waarvan de winst afhankelijk is van het rendement van de onderliggende activa, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen, indexen, edelmetalen, ETF’s, wisselkoersen of rentetarieven. Beleggers speculeren dus op een stijging of daling van de koers van het (de) onderliggende financiële instrument(en). Een type van deze afgeleide financiële producten zijn CFD’s.

Wat zijn CFD’s?

CFD’s zijn Contracts for Difference, wat betekent “contracten in ruil voor verschil” of kortere Contracts for Difference. Ze worden gebruikt voor speculatieve doeleinden of om een portefeuille af te dekken tegen koersverliezen. CFD’s worden voornamelijk buiten de beurzen om rechtstreeks via een makelaar of effectenhandelaar verhandeld. Dit moet aan bepaalde eisen voldoen, omdat het gaat om het benutten van kleine prijsverschillen en minimale afwijkingen. De makelaar of marktmaker bepaalt de aan- en verkoopprijzen van de derivaten op bindende wijze. Daarom is een vergelijking van de voorwaarden en condities van de CFD-handel noodzakelijk. Met de CFD verwerft de belegger een vordering op de makelaar of de handelspartner die het afgeleide financiële instrument levert en verhandelt.

Hoe werken CFD’s?

Er moet een rekening worden geopend bij de makelaar voor de handel in CFD’s. De winsten en verliezen van CFD’s zijn eenvoudigweg het verschil of het evenwicht tussen de instap- en uitstap prijs van de transactie. Als beleggers inzetten op stijgende prijzen, dan kopen ze een CFD waarvan de prijs ook stijgt als bijvoorbeeld de DAX stijgt. Bij het speculeren op dalende markten stijgt de CFD-prijs als bijvoorbeeld de goudprijs daalt. De meeste CFD’s staan ook het gebruik van krediet hefboom toe om het rendement op prijsspeculatie te vermenigvuldigen. Hoge winsten kunnen worden gerealiseerd met weinig geld: Het is niet de onderliggende waarde zelf die gekocht en betaald moet worden, maar alleen de lage prijs van het derivaat. Als aandeel X dan met 8 procent stijgt en het derivaat een hefboomwerking van 5 heeft, stijgt de koers van de CFD met 40 procent. Dit betekent dat het geïnvesteerde kapitaal 20 procent bedraagt en vijf keer minder is dan het eigenlijke aandeel. Deze monetaire waarde wordt margin of onderpand genoemd, het ligt meestal tussen 1 en 100 procent van het verhandelde bedrag en is afhankelijk van de onderliggende waarde. Ondanks de lage kapitaaluitgaven neemt de handelaar volledig deel aan de prestaties van het onderliggende instrument, maar de hefboomwerking werkt ook in de andere richting. Als de belegger heeft gespeculeerd en het aandeel daalt met 4 procent, lijdt hij al het verlies van zijn gehele geïnvesteerde kapitaal. Sinds mei 2017 zijn particuliere investeerders in Duitsland door middel van een BaFin-arrest uitgesloten van de verplichting om meer in te brengen dan het daadwerkelijk geïnvesteerde kapitaal.

Wat zijn de voor- en nadelen van CFD’s in vergelijking met andere investeringsmogelijkheden?

In vergelijking met andere beleggingen zoals onroerend goed of goud bieden CFD’s geen hoge mate van zekerheid. De rendements mogelijkheden zijn echter, net als bij aandelen of deviezen, immens en zelfs nog aantrekkelijker door de krediet hefboomwerking. De liquiditeit van deze contracten is beter dan die van aandelen en obligaties en veel hoger dan die van onroerend goed. In vergelijking met fondsen of verzekeringsmaatschappijen zijn CFD’s zeer transparant en ook goedkoper.

De voordelen van CFD’s kunnen als volgt worden samengevat:

 • Beleggers kunnen op alle markten wereldwijd handelen
 • breed scala van onderliggende waarden
 • Aankoop ook realiseerbaar voor kleine beleggers door verminderde kapitaalbelegging ten opzichte van de onderliggende instrumenten
 • Handel buiten de handelsuren is mogelijk tegen lage kosten
 • In tegenstelling tot certificaten en andere samengestelde financiële producten wordt er transparantie in de prijsstelling gegeven.
 • een hoog rendement kan worden bereikt door middel van een hefboomwerking
 • Mogelijkheid om te profiteren van dalende en stijgende prijzen

De volgende nadelen zijn verbonden aan de handel:

 • CFD’s vereisen de hoogste mate van risicotolerantie, als de koersvoorspellingen van de handelaar onjuist zijn, bestaat er een risico op grote verliezen, tot het totale verlies van het investeringskapitaal.
 • het langer aanhouden van een CFD-positie brengt aanzienlijke financieringskosten met zich mee voor de lening
  engagement op lange termijn heeft dus weinig zin; over een lange periode kunnen de prijsontwikkelingen niet serieus worden ingeschat.
 • directe participatie in materiële activa zoals onroerend goed is niet mogelijk
 • de constructie van CFD’s betekent dat hun kopers de onderliggende activa niet rechtstreeks kunnen verwerven en hun bedrijfsontwikkeling op geen enkele manier kunnen beïnvloeden

Voor wie zijn CFD’s geschikt?

CFD’s zijn bedoeld voor kortlopende transacties binnen één of enkele dagen. Ze zijn geschikt voor een beperkte kring van beleggers die op zijn minst bereid zijn risico’s te nemen en beter af zijn om te speculeren. De koper moet een goed geïnformeerde handelaar zijn die de werking, de risico’s en de handelsvoorwaarden van deze derivaten begrijpt en goed kan inschatten hoeveel kapitaal hij moet riskeren bij het handelen. Kennis van de effectenhandel, informatie over economische relaties en dagelijkse gebeurtenissen en een krachtige rekenmachine zouden deel moeten uitmaken van de basis voor CFD-handelaren. Wie in eerste instantie CFD’s met fictief kapitaal probeert te verhandelen via een gratis demo rekening en gebruik maakt van een gelicenseerde broker met een modern handelsplatform, creëert de beste voorwaarden voor CFD-handel. Het is noodzakelijk om verliezen te beperken door middel van stop-loss orders of andere order supplementen en om systematisch te handelen volgens een beleggingsstrategie. Op deze manier kunnen de sterke punten van contracten voor verschil worden benut.

Conclusie

CFD’s zijn afgeleide financiële instrumenten die hoge risico’s met zich meebrengen maar onevenredig hoge winsten beloven. Ze behoren tot de transparante derivaten die niet onderhevig zijn aan enige looptijd restricties of verliezen als gevolg van het verstrijken van de tijd. Ze zijn ook gunstig in termen van orderkosten en beleggers kunnen profiteren van dalende markten. Het hefboomeffect stelt handelaren in staat om met een relatief kleine kapitaalinvestering een buitengewoon rendement te behalen, wat echter wijst op de enorme risico’s van financiële producten. Beleggers moeten alleen zoveel mogelijk geld investeren als ze zonder aarzeling kunnen verliezen. Handelaren die CFD’s verhandelen moeten altijd rekening houden met het risico van totaal verlies.

Samenvatting

CFD’s zijn derivaten die afhankelijk zijn van de koersbewegingen van de onderliggende activa.

Onderliggende activa kunnen zijn: aandelen, obligaties, grondstoffen, indexen, edelmetalen, ETF’s, deviezen of rente

alle bewegingen van de onderliggende waarde worden 1:1 gereproduceerd in de prestaties van de CFD’s, maar het geïnvesteerde kapitaal is veel lager

Handelaren verhandelen CFD’s op krediet en betalen tot op zekere hoogte financieringsrente

dit creëert een hefboomwerking voor winst en verlies

goedkope aankoop van CFD’s buiten de beurzen en beursuren mogelijk

geschikt voor goed geïnformeerde, risicodragende en op de korte termijn gerichte beleggers en handelaren

Verliezen zijn beperkt tot het rekeningsaldo van de CFD-rekening

Het totale verliesrisico van het geïnvesteerde kapitaal moet worden geminimaliseerd door beleggingsstrategieën, order supplementen, makelaars vergelijkingen en kennisverwerving