Alternatieve belegging

Al jaren zijn investeerders wanhopig op zoek naar rendementen en passende investeringen. Bestaan er alternatieven voor een lage rente? Uit deze vraag volgt de definitie van alternatieve beleggingen: dit zijn beleggingen die aanzienlijk verschillen van klassieke, conventionele beleggingen zoals fondsen en gemakkelijk hanteerbare financiële beleggingen zoals aandelen, obligaties of onroerend goed. Er bestaat echter nog geen uniforme definitie van deze investeringen.

Wat zijn alternatieve investeringen?

Ze zijn geen zelfstandige beleggingscategorie, maar innovatieve beleggingsproducten. Ze worden gekenmerkt door hun uitzonderlijk rendementspotentieel, complexiteit, gelaagde prestatiebepalende en risicometing, en het gebruik van hefboomproducten en afgeleide financiële instrumenten. Deze obligaties gaan gepaard met minder transparantie en een lage liquiditeit. Toch zijn ze zeer geschikt om het rendement van een portefeuille met een bepaalde risico structuur te optimaliseren. Bovendien kan het risico worden verminderd voor hetzelfde potentiële rendement. Ze zijn een uitstekend instrument voor de portefeuilletoewijzing en kunnen de risico-rendementsverhouding ervan aanzienlijk verbeteren. Alternatieve beleggingen hebben het voordeel dat ze nauwelijks correleren met conventionele beleggingsvormen en dus een betere diversificatie mogelijk maken. Het Bundesverband Alternative Investments (BAI) omvat de volgende investeringen:

Hedgefondsen

private equity

onroerend goed

Infrastructuurprojecten zoals vervoer, verkeer, water, gezondheid, mobiele telefoon projecten, onderwijsinstellingen, hernieuwbare energieën

grondstoffen zoals edele metalen, industriële metalen, olie, gas, landbouwgrondstoffen

andere alternatieve investeringen zoals kunst, antiek, bos, wijn.

Wat zit er achter de investeringen?

Hedgefondsen zijn actief beheerde beleggingsfondsen die beleggen in traditionele beleggingscategorieën, maar gebruik maken van onconventionele, uiteenlopende en zeer complexe beleggingsstrategieën om rendement te genereren. Zij maken gebruik van hefboomwerking en schuldkapitaal voor investerings- en handelsdoeleinden, en gaan kort op de bal spelen op de dalende markten. Hedgefondsen maken gebruik van mark inefficiënties en prijsverschillen, maar ook van event-driven strategieën en macro-analyses om het rendement te maximaliseren.

Hedgefondsen speculeren op dalende aandelenmarkten, bijvoorbeeld door aandelen te lenen van indexfondsen om deze later tegen een lagere prijs te kunnen teruggeven. Beheerde toekomstige/CTA’s behoren ook tot deze categorie. Beheerde futures zijn speciale beleggingsinstrumenten voor hedgefondsen die, net als de Amerikaanse Commodity Trading Advisors, als gereguleerde vermogensbeheerders uitsluitend in termijnmarkt producten zoals futures en opties beleggen.

Private equity betekent dat aandelenkapitaal wordt verstrekt door investeerders buiten de markt om. In tegenstelling tot aandelenkapitaal kan deze beleggingsvorm niet worden aangeboden en geëist op een gereglementeerde markt zoals de beurs. De reden hiervoor is dat de bedrijven niet beursgenoteerd zijn.

De investeerder verwerft vaak aandelen van de onderneming met een hoog aandeel vreemd vermogen, bijvoorbeeld bankleningen of obligatie-uitgiften, of met behulp van private equity-fondsen. Het doel is om hoge toekomstige dividenden of een substantieel rendement te behalen door de latere verkoop van het belang van de onderneming. Kapitaal wordt ingebracht bij de oprichting van een bedrijf, in de groeifase, tijdens een turnaround of een overname. In startende ondernemingen wordt private equity aangeduid als durfkapitaal vanwege het hogere risico dat ermee gemoeid is.

In de vastgoedsector wordt direct of indirect geïnvesteerd in vastgoed om een financieel rendement te genereren. Er zijn nu talrijke vormen van alternatieve vastgoedbeleggingen, zoals closed-end fondsen en speciale vastgoedfondsen. Deze investeren op hun beurt in vastgoed of in aandelen van vastgoedbedrijven en REIT’s. REIT’s zijn bedrijven die winst genereren uit de verhuur, verpachting en verkoop van onroerend goed en grond. Alternatieve beleggingen zijn onder meer crowdinvesting in onroerend goed, waardoor op korte termijn aantrekkelijke rendementen kunnen worden gerealiseerd door middel van vastgoedontwikkeling.

Hoe ontwikkelen alternatieve investeringen zich?

Alternatieve beleggingen zijn niet langer het domein van institutionele beleggers, maar trekken steeds meer de aandacht van particuliere en kleine beleggers. Op dit moment kunnen klanten van bijvoorbeeld levens- en pensioenverzekeraars hieraan deelnemen. Aangezien de beloofde gegarandeerde voordelen moeilijker te genereren zijn door de langdurige fase van lage rentes, investeren verzekeringsmaatschappijen steeds meer in investeringen in infrastructuur en vastgoed. De sterke groei van de investeringen in alternatieve investeringen in de afgelopen tien jaar is onbetwistbaar. In 2005 bedroeg het beheerd vermogen in alternatieve beleggingen wereldwijd 3,2 biljoen dollar, en in 2013 was dit cijfer gestegen tot 7,9 biljoen dollar.

Als de groei constant blijft, zal er in 2020 wereldwijd ongeveer 15,3 biljoen dollar aan beheerd vermogen worden geïnvesteerd in alternatieve beleggingen, schat het accountantskantoor PwC. Tegen die tijd zal ongeveer 14 procent van al het vermogen dat wereldwijd wordt beheerd, worden belegd in alternatieve beleggingen.

Veilige effecten leveren geen positief rendement meer op en beleggers zullen risico’s moeten nemen om een hoger rendement te behalen. Het nulrentebeleid van de ECB heeft ertoe geleid dat er voor beleggers een negatieve rente op staatsobligaties en spaardeposito’s overblijft. Hierdoor ontstaat een investeringsdruk, die geleidelijk aan nieuwe vormen van investeringen met een lucratief rendement mogelijk maakt. Daarnaast zijn aandelenbeleggingen onderhevig aan hoge volatiliteit en onzekerheid over de toekomstige prijsontwikkeling. Het is dus geen alternatief voor alle investeerders. Bovendien betekent de nauwe onderlinge afhankelijkheid van de wereldmarkten dat de prestaties van de traditionele financiële beleggingen soms vergelijkbaar zijn. Dit maakt een optimale spreiding van de portefeuille aanzienlijk moeilijker.

Voor particuliere investeerders hebben de regulerende maatregelen sinds 2010 betere voorwaarden gecreëerd om geld te verdienen aan alternatieve investeringen. Alleen de oprichting van de crowdfunding sector heeft het voor retailbeleggers mogelijk gemaakt om geselecteerde beleggingen te verwerven. Dankzij crowd investing zijn voor beleggingen in hoog renderend vastgoed geen grote activa meer nodig om direct te kunnen participeren in het rendement. Door veel kleine bedragen te verzamelen via een crowd-investeringsplatform kunnen aantrekkelijke objecten gezamenlijk worden gefinancierd. Hierdoor kunnen kleine beleggers niet alleen negatieve rentetarieven vermijden, maar ook hun geld op een intelligente manier verdelen. Zij bezitten dus verschillende investeringen die geen verband houden met de ontwikkeling van de traditionele financiële activa. Deze kunnen een betere bescherming bieden tegen hoge verliezen in tijden van crisis.

Samenvatting

Alternatieve investeringen groeien onevenredig

het zijn instrumenten voor een betere diversificatie en afdekking, ze maken een uitzonderlijk rendement mogelijk

hun mix heeft een positieve invloed op de risico-rendementsverhouding door innovatieve, complexe beleggingsstrategieën en -technologieën en het gebruik van derivaten

Particuliere beleggers kunnen profiteren, bijvoorbeeld door crowdinvesting voor onroerend goed