Duur

In de investeringssector verwijst de term naar de vaste duur van een investering.

De term kapitaalinvestering heeft betrekking op de periode vanaf het begin van een investering tot aan de uitkering van de winst. De duur van de looptijd heeft meestal een effect op de rente van de belegging, zoals een obligatie, een lening of beleggingen in aandelen.

Duur van een kapitaalinvestering

Financiële producten hebben vaste of variabele voorwaarden voor een belegging. In de meeste gevallen wordt een vaste termijn geassocieerd met het feit dat er geen uitbetaling mogelijk is tot het einde van de termijn, of het leidt tot verliezen.

Voorbeeld voor de looptijd van een investering: 5 jaar termijn betekent dat gedurende deze periode jaarlijks rente wordt uitgekeerd aan de belegger en dat aan het einde van de 5 jaar het geïnvesteerde geld wordt terugbetaald, waarna de rentebetalingen worden beëindigd. Bij sommige kapitaalinvesteringen is het ook gebruikelijk dat de rente niet jaarlijks wordt uitgekeerd, maar aan het einde van de looptijd wordt terugbetaald met het geïnvesteerde geld.

Een korte termijn wordt over het algemeen geassocieerd met een grotere zekerheid voor de belegger, aangezien de belegging minder gevoelig is voor renteschommelingen. In de beleggingssector wordt een onderscheid gemaakt tussen korte (tot 1 jaar), middellange (tot 4 jaar) en lange (meer dan 4 jaar) looptijden.

Duur en looptijd

De term “duration” wordt soms gelijkgesteld of verward met de term “duration”, die gewoonlijk in de beleggingssector wordt gebruikt. De looptijd heeft echter betrekking op de kapitaal verbintenis of de periode van de kapitaal verbintenis. Het geeft - nogal abstract - de gemiddelde tijd aan die een belegger nodig heeft om te wachten tot de winst wordt uitgekeerd. De Engelse term voor de looptijd van een financieel product is looptijd.

Krediettermijn

De term is ook vanuit het oogpunt van de lener een doorslaggevende factor. Wie een lening bij banken financiert, moet niet alleen rekening houden met de (variabele of vaste) rente, maar ook met de hoogte van de looptijd. Dit heeft meestal invloed op de hoogte van de termijnen.