Financieel adviseur

Bij financieel advies gaat het om het optimale advies van een kapitaal investeerder door de financiële adviseur met betrekking tot zijn voorwaarden (bijv. risicobereidheid) en met het oog op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement van de investering. De beroepstitel van financieel adviseur is niet wettelijk beschermd en daarom is deze beroepsgroep het onderwerp van herhaalde discussies: wie mag zich wat noemen met welke kwalificatie en hoe en over welke producten en bemiddelen? Ook de eisen voor beleggingsadvies zijn de laatste jaren als gevolg van de financiële crisis aangescherpt. Een blik op de verschillende diensten is daarom aan te raden.

Financiële diensten: Verschil tussen advies en bemiddeling

Financiële diensten worden over het algemeen aangeduid als advies of makelaardij. Het onderscheid is niet in de laatste plaats van belang voor financiële dienstverleners, aangezien een verkeerde uitvoering van advies of bemiddeling kan leiden tot overeenkomstige sancties. En het is ook de moeite waard voor de belegger zelf om te kijken naar de wettelijke bepalingen voor het adviseren en bemiddelen van financiële beleggingen voordat hij op zoek gaat naar bijvoorbeeld een bouwlening, bouwsparen of een oudedagsvoorziening.

Bij het bemiddelen van financiële producten benadert de belegger de financiële dienstverlener met de wens een specifieke beleggingsbeslissing te nemen. De dienstverlener is dan verplicht om de potentiële klant voldoende informatie over het betreffende product te verstrekken. In dit geval mag de financiële dienstverlener geen aanbeveling doen, maar heeft hij slechts enkele persoonlijke gegevens van de belegger nodig. Enerzijds heeft de potentiële klant hier geen specifiek beleggingsproduct in gedachten, maar wil hij graag uitgebreid advies van de financiële dienstverlener. Dit gaat anderzijds gepaard met het feit dat de adviseur zich een exact beeld moet vormen van de belegger. Daarbij wordt ook beoordeeld of de klant het aan dit of dat product verbonden beleggingsrisico kan dragen.

Een financiële dienstverlener kan dus een adviseur en tussenpersoon zijn, waarbij niet zijn bedrijfs- of functietitel bepalend is, maar het soort actie naar de klant toe.

Vormen van financieel advies en bemiddeling

Naast de klassieke adviseur bij de eigen bank, zoals de bankadviseur, zijn er andere beroepsgroepen die in een adviserende en/of bemiddelende rol kunnen optreden naar de klant toe bij het nemen van een beleggingsbeslissing. De belangrijkste worden hier kort voorgesteld.

Adviezen op basis van honoraria in tegenstelling tot financiële adviezen, waar de betaling gebaseerd is op provisies, worden hier honoraria betaald. Er is de op honorering gebaseerde financiële beleggingsadviseur en de op honorering gebaseerde beleggingsadviseur.