Vastgoed Projectontwikkeling

Vastgoed Projectontwikkeling heeft betrekking op de planning, controle, uitvoering en monitoring van vastgoedontwikkeling maatregelen.

Aan het begin van de levenscyclus van een woning staat de ontwikkeling van een vastgoedproject. Het is van enorm belang voor het economische succes van een woning. Onder vastgoed projectontwikkeling wordt verstaan de planning, het beheer, de uitvoering en de controle van maatregelen die nodig zijn om op een of meer percelen te bouwen in het kader van het toepasselijke bouwrecht. In de regel heeft projectontwikkeling betrekking op grotere projecten in de vastgoedsector.

Factoren in de ontwikkeling van vastgoedprojecten

Uitgangspunt voor de projectontwikkeling zijn de basisbouwstenen locatie, kapitaal en projectidee. Deze factoren moeten zodanig worden gecombineerd dat er concurrerende, hoogrenderende, sociaal en ecologisch duurzame vastgoedobjecten ontstaan. Deze factoren kunnen op verschillende manieren met elkaar in verband worden gebracht:

Locatie en idee zoeken naar kapitaal

investeerders zijn bijvoorbeeld op zoek naar een geschikt vastgoedproject (EXPORO)

Ideeën en kapitaal zoeken locatie

bv. nieuw gecreëerde commerciële ruimte, leegstaand onroerend goed

Idee zoekt kapitaal en locatie

bv. nieuwbouw van winkelcentra, doe-het-zelf winkels…

De fasen van de projectontwikkeling

De projectontwikkeling in engere zin omvat het gebied vanaf het projectidee tot het punt waarop de rentabiliteit van het project moet worden gegeven om eventueel verdere planning contracten te gunnen, d.w.z. alle stappen voordat het project wordt gerealiseerd.

In bredere zin omvat projectontwikkeling de gehele levenscyclus van een object, van het projectidee tot de planning, de structurele uitvoering, het gebruik of de exploitatie, de verbouwing, de deconstructie of de recycling. Zo zijn ook het projectbeheer en het facilitair beheer of het beheer van het onroerend goed opgenomen.

In de gebruikelijke zin omvat projectontwikkeling alle stappen van de planning tot aan de realisatie van het object. Bij Exporo wordt projectontwikkeling ook in die zin opgevat in relatie tot nieuwbouwprojecten. Investeerders zijn slechts betrokken tot het moment dat het project wordt gerealiseerd.

Projectinitiatie

In deze fase ligt de focus van de projectontwikkeling vooral op de beschrijving van de algemene kenmerken van het onroerend goed (gebruiksoppervlakte, etc.) en op de projectontwikkeling berekening en het veiligstellen van de grond.

Projectontwerp

In de ontwerpfase is het de bedoeling om uitgebreide analyses te maken. Een locatie-analyse, markt- en concurrentie-analyses zijn net zo belangrijk als risico-, baten-, kosten-, rendements- en economische analyses.

Project concretisering

Realisatie Beslissingen en contract conclusies alsmede projectpartner verklaringen en goedkeuringen planning worden in de concretiseringsfase afgerond.

Project marketing

In de realisatiefase is het doel de kosten en termijnen te plannen en te coördineren en de kwaliteit te controleren.

Projectrealisatie

De commercialisering van de vastgoed units gaat meestal van start zodra het project wordt geconcipieerd. Afhankelijk van het type en het doel van de woning worden deze verkocht of verhuurd.

Actoren in projectontwikkeling

Bij de ontwikkeling van het toekomstige vastgoedproject zijn al tal van spelers betrokken: Projectontwikkelaars, planners, financiers, investeerders, gebruikers of huurders. De verschillende belangen en de talrijke risico’s die voortvloeien uit projectontwikkeling voor iedereen moeten door de projectontwikkelaar worden overwogen en beheerd. Voor het grootste deel streven de spelers allemaal een gemeenschappelijk doel na: return on investment!

Veranderde financieringsvoorwaarden Bazel I,II,III en demografische veranderingen vormen nieuwe uitdagingen voor projectontwikkelaars in de vastgoedsector en vereisen innovatieve oplossingen voor duurzame vastgoed projectontwikkeling.

Aan de andere kant hebben de lage rente, de angst voor inflatie en het gebrek aan alternatieve investeringsmogelijkheden de belangstelling voor investeringen in onroerend goed aanzienlijk doen toenemen.

Exporo brengt deze twee belangen samen en helpt zowel projectontwikkelaars als investeerders om te profiteren van het veelbelovende rendement op projectontwikkeling.

Voor meer informatie over crowdinvesting in onroerend goed en de rol van projectontwikkelaars, lees deze white paper over crowdinvesting in onroerend goed.