Fintech

De term Fintech, kort voor Financial Technology, beschrijft digitale nieuwe en verdere ontwikkelingen in de financiële dienstverlening. Financiële technologieën zijn niet beperkt tot een nauw omschreven toepassingsgebied of tot een specifiek klantsegment; ze zijn zowel in de particuliere als in de zakelijke sector te vinden.

Dit artikel geeft informatie over de huidige stand van zaken van de ontwikkelingen en is gebaseerd op de volgende structuur:

1. Doelstellingen van Fintech

2. Differentiatie ten opzichte van andere bedrijfsonderdelen

3. Praktische toepassing gebieden

4. Potentieel en vooruitzichten

Doelstellingen van Fintech

In het kader van de Fintech-ontwikkelingen zijn start-ups en bedrijven vaak van plan om de traditionele processen in de financiële dienstverlening te verbeteren of volledig te herontwerpen door gebruik te maken van moderne informatie- en communicatietechnologie. De gebruikers van deze technologieën profiteren over het algemeen van een gebruikersvriendelijke of intuïtieve bediening en van een hogere rentabiliteit. Zo krijgen zij nieuwe alternatieven voor bijvoorbeeld traditionele bankdiensten zoals kredietverlening en kapitaalinvesteringen.

De ontwikkeling van diensten die speciaal op de gebruiker zijn toegesneden en die worden aangeboden in de vorm van computersoftware, online platforms of apps, resulteert over het algemeen in een hoge mate van transparantie en een gestructureerde processtroom in gedigitaliseerde financiële diensten. Aangezien in het verleden vaak is gebleken dat consumenten veel belang hechten aan een transparant proces, hebben digitale ontwikkelingen de potentie om te prevaleren boven de traditionele procesafhandeling.

Bovendien profiteren zowel de fabrikanten als de gebruikers van Fintech bedrijven van de toegenomen winstgevendheid. Terwijl de klassieke afhandeling van een proces in de financiële dienstensector regelmatig middelen intensief is, kunnen de digitalisering en de daarmee gepaard gaande automatisering de economische efficiëntie aanzienlijk verhogen. Zo controleert een medewerker bij het verstrekken van een lening of een potentiële kredietnemer op basis van een catalogus van criteria kredietwaardig lijkt. Met behulp van financiële technologie kan dit proces worden versneld en kostenefficiënter worden gemaakt. Door het proces te automatiseren kunnen tijd en middelen worden bespaard aan de kant van de consument en aan de kant van de geldverstrekker. Dit leidt weer tot lagere kosten, die de gebruiker ten goede komen in de vorm van goedkopere aanbiedingen, bijvoorbeeld door verlaging van de bijkomende kredietkosten.

Differentiatie van andere bedrijfsonderdelen

De toenemende digitalisering van het bedrijfsleven en de daarmee gepaard gaande verplaatsing van traditionele processen als gevolg van nieuwe en verdere technische ontwikkelingen kunnen in verschillende industrieën worden waargenomen.

De term Proptech, kort voor vastgoed technologie beschrijft innovatieve en gedigitaliseerde diensten in de vastgoedsector. Dit zijn onder andere makelaarsdiensten, het zoeken van appartementen, verhuur of diensten op het gebied van vastgoedbeheer. Daarnaast worden verdere ontwikkelingen in het beheer van een appartementsgebouw of een investering in onroerend goed via online platformen aangeduid als Proptech. In sommige toepassingen zijn de technologieën niet duidelijk te onderscheiden van andere technologieën.

Zo maakt crowdinvesting voor vastgoed, waarbij veel beleggers gezamenlijk investeren in vastgoedbeleggingen, deel uit van zowel het bedrijfssegment van de vastgoed dienstverlening (Proptech) als dat van de financiële dienstverlening (Fintech). Er zijn vaak overlappingen, met name in de segmenten vastgoed en financiële diensten, omdat deze gebieden nauw met elkaar verbonden zijn.

Een ander bedrijfsonderdeel dat ook nauw verbonden is met financiële technologieën en dat zich verder ontwikkelt door middel van moderne informatie- en communicatietechnologie, is de verzekeringssector. Onder het motto van Insurtech, kortweg Insurance Technology, proberen oprichters processen te optimaliseren en zo toegevoegde waarde te creëren voor de consument. In Duitsland worden bijvoorbeeld apps aangeboden die het grote aantal persoonlijke verzekeringen kunnen organiseren, transparant weergeven en catalogiseren.

Naast de hierboven beschreven ontwikkelingen zijn er nog andere toepassingsgebieden voor moderne technologieën in de praktijk. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is vooral dat ze synergieën voor de gebruikers bereiken door de klassieke processen te verbeteren met behulp van de voordelen van de moderne informatie- en communicatietechnologie.

Praktische toepassingsgebieden

Fintech heeft zich in de praktijk al op verschillende gebieden gevestigd. Onder de gevestigde bedrijven bevinden zich bijvoorbeeld betalingsdiensten voor online winkels, die een veilige en snelle procedure mogelijk maken. Betalingsdiensten voor mobiele apparaten - waaronder smartphones en tablet-pc’s - hebben ook de aandacht getrokken. Deze moeten volgens de fabrikanten in staat zijn om betalingen automatisch te verwerken via hun eigen rekening-courant en dus de mogelijkheid hebben om de klassieke portemonnee op de lange termijn te vervangen.

Ook op het gebied van de kredietverlening zijn ontwikkelingen te zien bij Fintech. De bemiddeling van zogenaamde microkredieten, d.w.z. leningen voor kleine bedragen, en de bemiddeling van leningen aan consumenten met een lagere kredietwaardigheid dan het gemiddelde zijn tot nu toe met succes op de kredietmarkt tot stand gekomen via online platforms. De exploitanten van de online platforms treden niet op als kredietinstellingen. Zij bemiddelen anoniem in particuliere leningen en zorgen zo voor een belangrijke innovatie op de financiële en kapitaalmarkt.

Innovatieve financiële diensten op het gebied van kapitaalinvesteringen, bijvoorbeeld investeringen in grond, vastgoedprojecten of rendement huizen, maar ook diensten op het gebied van levering of advisering kunnen aan de Fintechs worden toegewezen. Deze toepassingsgebieden kunnen slechts een actueel deel van de nieuwe Fintech-ontwikkelingen vertegenwoordigen, aangezien er regelmatig nieuwe bedrijfsgebieden worden gecreëerd.

Potentieel en vooruitzichten

In de Fintech-sector hebben talrijke bedrijven zich al met succes op de markt gevestigd. Het gaat hierbij met name om online platforms die kapitaalinvesteringen en verzekeringspolissen vergelijken en innovatieve investeringsmogelijkheden bieden. Het aantal gebruikers en de omzet van veel van deze aanbieders neemt voortdurend toe.

Een soortgelijke ontwikkeling kan ook in andere toepassingsgebieden plaatsvinden. Hoewel veel Fintech-start-ups vandaag de dag nog steeds als nicheproducten worden beschouwd, geloven economische experts dat ze het potentieel hebben om de markt voor financiële diensten op de lange termijn te veranderen. Met een groeiende vraag naar mobiele apparaten, toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen en een verdere verschuiving van de financiële activiteiten naar het internet, nemen de voorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling ervan toe.