Grondrente

Een grondrente is een hypotheek en dient vaak als zekerheid bij het verstrekken van leningen.

“Landtarief” verwijst naar het recht van een eigenaar van grond of een met grond vergelijkbaar eigendom (onroerend goed) om dit eigendom te gelde te maken. Het is een pandrecht op onroerend goed en dient vaak als zekerheid bij het verstrekken van leningen. Het grondbedrag moet echter worden onderscheiden van de hypotheek.

Bouwfinanciering en kadaster

Iedereen die een woning bouwt en wil financieren krijgt meestal een lening van de bank met de voorwaarde dat in geval van insolventie van de kredietnemer de woning door executie wordt afgelost. Zo kan de rest van de terugbetaling worden geregeld. Daartoe wordt het grondbedrag dat de lening waarborgt, in het kadaster ingeschreven. De volledige eigendomsstructuur van een eigendom wordt in het kadaster ingeschreven. Het kan worden geïnspecteerd door iedereen die een legitiem belang kan aantonen en het vertrouwen van het publiek geniet. Dit betekent dat, totdat het tegendeel is bewezen, de informatie in het kadaster rechtsgeldig kan zijn.

Verschil tussen grondbelasting en hypotheek

In tegenstelling tot een hypotheek wordt het grondbedrag vaak door banken gebruikt om een hypotheek af te sluiten. Het voordeel voor de banken zit hem in de afhandeling: om een hypotheek in geld om te zetten, moet de bank juridische stappen ondernemen om te bewijzen dat de schuldenaar andere schulden heeft om te betalen. Met land lasten is dat makkelijker.

Een ander verschil tussen deze hypotheken is de flexibiliteit van het leenbedrag. Een hypotheek is gekoppeld aan het bedrag van en aan de lening zelf: Als het eenmaal is afgelost, kan het - in tegenstelling tot een hypotheek - niet meer worden gebruikt. De hypotheek wordt dan een eigendom hypotheek. Met een grondrente daarentegen kan de eigenaar er zelfs meerdere vorderingen of leningen mee onderhouden.

De globale grondprijs

De vorm van de globale grondrente of globale bezwaring beschrijft een speciale vorm van het onroerend goed pandrecht, een lening zekerheidsstelling door middel van onroerend goed. In het geval van de globale grondbelasting doet zich een speciaal geval voor en de bezwaring belemmert meerdere eigendommen, niet slechts één. Indien de zekerheid gebeurtenis zich voordoet, kan de geldverstrekker/crediteur vervolgens één tot alle bezwaarde onroerende goederen realiseren om zijn vorderingen te dekken.