Proptech

De term Property Technology - of kortweg Proptech - staat voor moderne technologische ontwikkelingen in de vastgoedsector. Meestal gaat het om de invoering of optimalisering van procedures, processen of hele bedrijfsideeën met behulp van de nieuwste informatie- en communicatietechnologie. De ontwikkeling heeft niet alleen betrekking op zakelijke relaties tussen twee of meer partners, maar ook op zogenaamde business-to-consumer relaties, die van invloed zijn op particulieren als eindverbruikers.

Differentiatie van andere sektoren

Ook in de financiële sector en de gezondheidszorg zijn recentelijk nieuwe digitale ontwikkelingen waargenomen. Analoog aan de terminologie die in de vastgoedsector wordt gebruikt, wordt hier de term Fintech of HealthTech gebruikt.

Mobiel betalen met smartphones of de introductie van kredietplatforms voor het verstrekken van onderhandse leningen zijn bijvoorbeeld moderne ontwikkelingen uit het FinTech-segment. Tegelijkertijd zijn echter ook in andere sectoren nieuwe ontwikkelingen ontstaan en geïmplementeerd. De gemeenschappelijke noemer van deze innovaties is met name dat de klassieke bedrijfsprocessen worden verschoven naar de digitale wereld. De toenemende digitalisering van onze samenleving en de toenemende mechanisering van het bedrijfsleven maken een toenemend toepassingsgebied voor moderne informatie- en communicatiesystemen mogelijk.

Toepassingsgebieden van Prop Tech

In de vastgoedsector zijn verschillende toepassingsgebieden voor technologische ontwikkeling denkbaar. Terwijl de technische uitvoering van bepaalde processen onder deskundigen wordt besproken, zijn andere projecten in de praktijk al met succes ingevoerd.

Dit zijn onder andere crowdinvesting voor onroerend goed. Dit is een alternatieve investering, vooral voor kleine investeerders. In het kader van crowdinvesting kunnen zij ook een relatief kleine hoeveelheid kapitaal investeren in aantrekkelijke vastgoed- en vastgoedprojecten, zoals bestaand vastgoed of nieuwbouwprojecten. Een online platform wordt gebruikt om kapitaal te bemiddelen voor projectontwikkelaars, dat door een groot aantal investeerders, d.w.z. particuliere investeerders, wordt opgehaald. Waar het vroeger niet mogelijk was om als kleine investeerder in dergelijke vastgoedbeleggingen te participeren, maken IT-ontwikkelingen van een Prop Tech-start vandaag de dag al een efficiënte en voordelige afhandeling van een vastgoedproject mogelijk. Door middel van een speciaal ontwikkeld platform kunnen alle noodzakelijke informatie en interacties snel en doelgericht worden overgedragen zonder de wettelijke beschermingseisen te veronachtzamen. Het slanke en effectieve bedrijfsproces bij crowdinvesting voor vastgoed verlaagt de kosten die worden gemaakt bij andere vastgoedbeleggingen, zoals bij vastgoedfondsen. Dit betekent dat aantrekkelijke rentepercentages tot 7 procent per jaar kunnen worden doorberekend aan investeerders.

Naast crowdinvesting zijn er in Proptech ook andere projecten denkbaar. Een start-up, die zich bezighoudt met de individuele zoektocht naar makelaars of de optimalisatie van het vastgoedbeheer, biedt nieuwe optimalisatiemogelijkheden voor de kant van de huurders en de verhuurders. Daarnaast zijn er ook projecten denkbaar waarbij de consument zelf een deel van de taken van de makelaars of vastgoedbeheerders overneemt. Door uitgebreide informatie beschikbaar te stellen, zouden consumenten bijvoorbeeld in staat kunnen worden gesteld om meer voorbereidend werk te doen in hun zoektocht naar een woning.

De voordelen van Proptech

In het algemeen profiteren zowel bedrijven als gebruikers van een nieuwe ontwikkeling van Prop Tech. Voor bedrijven biedt de elektronische verwerking vooral een verhoging van de efficiëntie, die het gevolg is van de snellere en meer doelgerichte afhandeling van bedrijfsprocessen. Zo zou een app voor vastgoedbeheer die via de smartphone toegankelijk is, het potentieel hebben om een telefoondienst voor vastgoedbeheer te vervangen, aangezien de app rechtstreeks de juiste contactpersoon zou kunnen aanwijzen, bijvoorbeeld de conciërge of het facturatie kantoor. Dit stelt het bedrijf op zijn beurt in staat om kosten te besparen door betere bedrijfsprocessen en leidt dus tot een hogere winstgevendheid van het bedrijf, wat mogelijk ook tot uiting kan komen in gunstiger of betere huurvoorwaarden.

De huurder profiteert echter niet alleen op deze manier van het bovenstaande voorbeeld. In plaats van een dienst met beperkte beschikbaarheid kan de huurder gebruik maken van een vastgoedbeheersysteem dat op elk moment toegankelijk is.